Utorak, 27 Ožujak 2018 20:15

Odluka o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA: 011-02/18-02/03, URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

     Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, iz Odluke (KLASA: 112-01/18-02/01; URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1) koji je objavljen dana 01.03.2018. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ostvarili najbolji ukupni rezultat su :

  1. Marko Španja, SSS, vatrogasac
  2. Karlo Matija Valinčić, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidati se upućuju na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5./84.)

Za odabrane kandidate zatražiti će se izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu od Ministarstva pravosuđa R. Hrvatske da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidati nisu osuđivani, s kandidatima će se sklopiti ugovor o radu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 KLASA:   112-01/18-02/10

URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1

Vodice, 26. ožujka 2018.g.

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

PREDSJEDNIK

Zoran Josipović

 

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Pročitano 179 puta Poslijednja izmjena dana Utorak, 27 Ožujak 2018 20:18