Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 15:38

Intervencije 2016

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

30.12.2016. - U 13:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Lećevica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik, DVD-i: Zaton, Šibenik, Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 17:00.

30.12.2016. - U 05:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Drniša, brdo Promina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:00.  

28.12.2016. - U 18:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:00.

28.12.2016. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Pirovac, Tisno i Šibenik. Intervencija završena u 17:00.

28.12.2016. - U 07:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:45.

24.12.2016. - U 14:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:30.

18.12.2016. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:15.

16.12.2016. - U 18:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:35.

15.12.2016. - U 17:35 zaprimljena dojava o požaru kontejnera u Vodicama, adresa Obala Ive Juričev Cota. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:15.

15.12.2016. - U 13:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Rasovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Brodarica-Krapanj. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 16:40.

11.12.2016. - U 16:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Zatona. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:45.

09.12.2016. - U 10:41 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

08.12.2016. - U 12:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:35.

05.12.2016. - U 14:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dragišića, predio Gradina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:15.

30.11.2016. - U 13:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Tisno, Pirovac, Zaton, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zablaće i Grebaštica. Intervencija završena u 16:26.

29.11.2016. - U 19:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig-Kreševo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 21:27.

28.11.2016. - U 10:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na poslovnom objektu / požar poslovnog objekta u Tribunju, adresa Vladimira Nazora 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:30.

25.11.2016. - U 20:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime, ŽC-6087 (kod groblja). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:40.

25.11.2016. - U 05:25 zaprimljena dojava o požaru broda u Murteru , Marina Vinica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Tisno i DVD Murter-Kornati. Intervencija završena u 11:25.

19.11.2016. - U 19:19 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu / požar cestovnog vozila na području Vodica, adresa Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 20:30.

19.11.2016. - U 19:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/ bez učešća na području Šibenskog mosta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 19:19.

19.11.2016. - U 15:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:30.

19.11.2016. - U 10:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:27.

18.11.2016. - U 12:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:17.

18.11.2016. - U 08:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:40.

17.11.2016. - U 12:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosiričevica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:39.

16.11.2016. - U 14:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:22.

15.11.2016. - U 13:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:45.

14.11.2016. - U 13:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Pirovac, Šibenik, Tisno, Brodarica-Krapanj i Zablaće. Intervencija završena u 16:00.

13.11.2016. - U 18:33 zaprimljena dojava o požaru energetskog postrojenja u Tisnome, adresa Put Bročice bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 19:33.

01.11.2016. - U 09:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu / požar cestovnog vozila u Vodicama, adresa Roca Pave 6. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:32.

31.10.2016. - U 15:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton i Pirovac. Intervencija završena u 16:40.

28.10.2016. - U 14:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Šibenik, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 16:15.

27.10.2016. - U 13:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Šibenik, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 15:35.

16.10.2016. - U 23:41 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu / požar cestovnog vozila na D-8, predio Kapela. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Tisno te DVD Pirovac. Intervencija završena 17.10. u 04:21.

15.10.2016. - U 19:34 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja obiteljske kuće / bez učešća u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:20.

15.10.2016. - U 19:00 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja podrumskog prostora obiteljske kuće u Vodicama, adresa Stablinac VIII / 6. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:34.

15.10.2016. - U 18:50 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja obiteljske kuće/ bez učešća u Vodicama, adresa Stablinac XIII / C. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:00.

15.10.2016. - U 18:47 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja kotlovnice bazena Hotela Olympije u Vodicama, adresa Ljudevita Gaja 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:34.

15.10.2016. - U 18:36 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja obiteljske kuće/ bez učešća u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 24 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:41.

15.10.2016. - U 18:30 zaprimljena dojava o potrebi ispumpavanja dvorišnog prostora obiteljske kuće u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:20.

15.10.2016. - U 13:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:35.

15.10.2016. - U 02:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Jadrtovca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik, Zaton, Vodice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Primošten, Rogoznica, Tisno, Pirovac, Skradin i Dubravice. Intervencija završena u 12:00.

13.10.2016. - U 16:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 17:30.

12.10.2016. - U 15:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:10.

05.10.2016. - U 14:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 8 vatrogasaca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Pirovac i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair . Intervencija završena u 19:30.

01.10.2016. - U 09:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Donja Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:20.

29.09.2016. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gaćeleški gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:30.

25.09.2016. - U 19:38 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana bez učešća na području Vodica, adresa Stablinac II/22. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:00.

25.09.2016. - U 17:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:25.

24.09.2016. - U 16:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:30.

22.09.2016. - U 15:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Zablaće,Tisno, Pirovac, Šibenik, Grebaštica i Brodarica-Krapanj. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 19:55.

15.09.2016.- U 16:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i: Vodice, Zaton, Šibenik i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 19:00.

13.09.2016. - U 16:41 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Brkinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 17:11.

11.09.2016. - U 00:00 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Pirovcu, adresa Tina Ujevića 14. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 02:00.

10.09.2016. - U 15:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Sovlje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 15:40.

09.09.2016. - U 16:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Zaton, Vodice i Šibenik. Intervencija završena u u 19:30.

06.09.2016. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke Ceste, predio Orljak . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik, Zaton, Vodice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Tisno i Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira. Intervencija završena u 20:20.

03.09.2016. - U 16:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Zaton, Šibenik, Vodice, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Pirovac i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air Tractora. Intervencija završena u 21:30.

03.09.2016. - U 16:22 zaprimljena dojava o požaru na cestovnom vozilu na Magistrali D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:52.

03.09.2016. - U 12:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na Magistrali D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:23.

02.09.2016. -U 20:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Blata 28 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:00.

31.08.2016. - U 22:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Zaton, Vodice, Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Pirovac, Tisno, Perković, Grebaštica i Primošten. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira i 2 Air Tractora. Intervencija završena 01.09. u 15:45.

31.08.2016. - U 12:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:19.

28.08.2016. - U 16:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Zablaće,Tisno i Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair. Intervencija završena u 20:00.

27.08.2016. - U 19:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 20:08.

27.08.2016. - U 12:17 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje podrumskog prostora u Vodicama, adresa Ćirila i Metoda 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 13:05.

27.08.2016. - U 02:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Šibenik. Intervencija završena u 04:20.

23.08.2016. - U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca te DVD-i: Vodice, Zaton, Murter-Kornati, Tisno i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira i 2 Air Tractora. Intervencija završena 24.08. u 01:00.

23.08.2016. - U 16:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Brodarice, predio Mučići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Split te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Primošten , Grebaštica, Rogoznica, Pirovac, Šibenik, Zaton, Tisno i Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadaira i 2 Air Tractora. Intervencija završena 25.08. u 09:30.

23.08.2016. - U 13:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Žaborića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Primošten, Rogoznica, Grebaštica, Vodice, Zablaće, Zaton, Šibenik i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadaira i 2 Air Tractora. Intervencija završena u 16:30.

22.08.2016. - U 16:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Pirovac, Tisno i Murter-Kornati. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira. Intervencija završena u 20:30.

22.08.2016. - U 10:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / požaru stambenog objekta u Tribunju, adresa Boraca Šantića 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:00.

21.08.2016. - U 14:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik, Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 16:52.

20.08.2016. - U 21:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:21.

19.08.2016. - U 22:39 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:05. 

19.08.2016. - U 16:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:26.

19.08.2016. - U 15:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Prižba. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:30.

18.08.2016. - U 16:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 19:15.

16.08.2016. - U 15:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik, Brodarica - Krapanj, Zablaće i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air Tractora. Intervencija završena u 21:00.

16.08.2016. - U 13:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na odlagalištu otpada " Leć " . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:07.

15.08.2016. - U 21:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:10.

13.08.2016. - U 09:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 09:50.

13.08.2016. - U 08:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Dazline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i: Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 09:25.

12.08.2016. - U 06:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 07:00.

11.08.2016. - U 19:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 19:50.

11.08.2016. - U 17:02 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / požar broda u Vodicama, adresa Artina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogasac. Intervencija završena u 17:29.

11.08.2016. - U 14:43 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8, ulaz u Pirovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 16:28.

11.08.2016. - U 14:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Murtera. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i: Vodice, Murter-Kornati, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 14:43.

11.08.2016. - U 13:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla u Vodicama, adresa Ljudevita Gaja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:43.

10.08.2016. - U 16:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton, Šibenik, Zablaće i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 21:30.

08.08.2016. - U 12:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i: Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 14:03.

07.08.2016. - U 13:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:38.

06.08.2016. - U 02:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Betine, predio Betinsko polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:10.

05.08.2016. - U 20:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 20:30.

04.08.2016. - U 12:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, te DVD-i: Zaton, Šibenik, Vodice, Grebaštica, Zablaće i Pirovac. U gašenju požara sudjelovale i zračne snage: 2 Canadaira. Intervencija završena u 21:30.

03.08.2016. - U 18:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton i DVD Tisno. Intervencija završena u 20:50.

03.08.2016. - U 14:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Birnja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Pirovac, Tisno, Zaton, Vodice, Perković, Primošten i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira. Intervencija završena u 18:55.

03.08.2016. - U 08:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Industrijske zone Stankovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:20.

02.08.2016. - U 16:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/bez učešća na području Srimske lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasaca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:15.

02.08.2016. - U 12:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica u Zatonskoj ulici. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Tisno,Zablaće,Pirovac i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 15:00.

30.07.2016. - U 15:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Brodarice, predio Mučići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD-i : Brodarica-Krapanj,Zablaće,Zaton,Pirovac,Tisno,Primošten i Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air Tractora.  Intervencija završena u 20:00.

30.07.2016. - U 11:51 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji/otvaranje stana u Vodicama, adresa Blata 46. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:05.

29.07.2016. - U 22:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Pirovca, predio Slakovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena 30.07. u 00:10.

29.07.2016. - U 12:10 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka/bez učešća u Vodicama, adresa Obala JUričev Ive Cota. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:34.

27.07.2016. - U 12:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik i Zablaće. Intervencija završena u 14:20.

27.07.2016. - U 09:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prosike. Naintervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD-i :Pirovac, Tisno i Vodice. Intervencija završena u 10:00.

27.07.2016. - U 01:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prosike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Pirovac i DVD Tisno. Intervencija završena u 03:00. 

25.07.2016. - U 19:58 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta/bez učešća u Tisnome, adresa Trg Marka Stegića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:15.

23.07.2016. - U 16:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Bogdanovića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:30.

23.07.2016. - U 10:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Guduča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik, DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Pirovac i Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira i 3 Airtractora. Intervencija završena 24.07. u 06:20.

21.07.2016. - U 14:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD-i : Vodice,Brodarica-Krapanj,Zablaće,Tisno,Šibenik,Zaton i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Airtractora. Intervencija završena u 21:15.

19.07.2016. - U 12:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Zablaće i Pirovac. Intervencija završena u 16:40.

18.07.2016. - U 20:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Tisno i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena 19.07. u 01:20.

18.07.2016. - U 13:34 zaprimljena dojava o požaru na cestovnom vozilu na D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:57. 

17.07.2016. - U 14:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD-i : Vodice,Zaton,Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 16:45.

16.07.2016. - U 21:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića, predio Celići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik te DVD Perković. Intervencija završena u 22:45.

16.07.2016. - U 20:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića, predio Celići . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik te DVD Perković. Intervencija završena u 21:30. 

15.07.2016. - U 11:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Danila. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i :Zaton,Šibenik,Brodarica-Krapanj,Grebaštica,Perković,Zablaće,Vodice i Primošten. Intervencija završena u 17:40.

13.07.2016. - U 10:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Rajići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Zablaće,Brodarica-Krapanj,Grebaštica,Tisno te Pirovac. Intervencija završena u 17:10.

13.07.2016. - U 01:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/bez učešća na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 04:35.

11.07.2016. - U 11:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:27.

08.07.2016. - U 12:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:00.

08.07.2016. - U 02:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:25.

07.07.2016. - U 13:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice,Zaton,Šibenik,Brodarica-Krapanj,Tisno te Pirovac. Intervencija završena u 23:00.

07.07.2016. - U 07:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Raslini, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton.

06.07.2016. - U 11:21 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 27. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:43.

04.07.2016. - U 21:10 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Trg Franje Tuđmana 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:27.

01.07.2016. - U 18:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu/bez učešća na području Prosike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:28.

28.06.2016. - U 21:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:35.

19.06.2016. - U 14:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu/bez učešća na području Tišnjanske Dubrave. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:28.

15.06.2016. - U 19:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Bribirskih Mostina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:36.

14.06.2016. - U 12:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Lađevaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:18.

08.06.2016. - U 11:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:20.

04.06.2016. - U 05:46 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na Srimi, ulica Srima III/17. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 07:00.

01.06.2016. - U 07:43 zaprimlena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 08:15.

01.06.2016. - U 07:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na Srimi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasaca. Intervencija završena u 07:55.

30.05.2016. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Golo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,JVP Šibenik,DVD-i Zaton,Šibenik i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 19:00.

29.05.2016. - U 16:00 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Pirovcu, adresa Liveli 11 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 17:01. 

28.05.2016. - U 12:40 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Zatonska 22 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:18.

23.05.2016. - U 20:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 22:20.

22.05.2016. - U 16:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:00.

08.05.2016. - U 17:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,JVP Šibenik,DVD-i Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 20:15.

17.04.2016. - U 16:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Sitnog Donjeg. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Perković. Intervencija završena u 18:45.

16.04.2016. - U 16:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Meterize. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,JVP Šibenik,DVD-i Zaton,Šibenik,Brodarica-Krapanj i Perković. Intervencija završena u 20:30.

13.04.2016. - U 12:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:40.

12.04.2016. - U 10:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 10:31. 

06.04.2016. - U 14:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:25.

05.04.2016. - U 06:29 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Hotelu Punta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 07:47.

02.04.2016. - U 11:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,JVP Šibenik,DVD Vodice i DVD Šibenik. Intervencija završena u 12:27.

01.04.2016. - U 20:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/bez učešća na području Vodica, predio Križine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:40.

31.03.2016. - U 10:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:50.

29.03.2016. - U 16:40 zaprimljena dojava po požaru otvorenog prostora/bez učećša na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:10.

29.03.2016. - U 12:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Bogdanovića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:17.

25.03.2016. - U 12:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Pirovac. Intervencija završena u 14:05.

24.03.2016. - U 17:13 zaprimljena dojava o potrebi prenošenja bolesne osobe u sanitetsko vozilo u Vodicama na adresi Trg kneza Branimira 38. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:37.

20.03.2016. - U 12:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio Mala Kapela. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:08.

19.03.2016. - U 11:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:26.

17.03.2016. - U 17:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji/otvaranje stana u Vodicama na adresi Ante Starčevića 44.  Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:07.

09.03.2016. - U 16:47 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:24.

20.02.2016. - U 09:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu/ izvlačenje vozila u Tribunju na lokalnoj cesti 65033. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 12:20.

20.02.2016. - U 09:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja na stambenom objektu/bez učešća u Tribunju, adresa Put masline 21. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:35.

15.02.2016. - U 10:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja na stambenom objektu na Srimi, adresa Srima III/66. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:45.

13.02.2016. - U 02:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu/bez učešća u Vodicama, u ulici Obala Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:25.

08.02.2016. - U 14:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:35.

30.01.2016. - U 06:53 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8, skretanje za Srimu. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:49.

24.01.2016. - U 14:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dragišića, predio Gradina.Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 19:42. 

23.01.2016. - U 08:13 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila na adresi Put Gaćeleza 3 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:00.

22.01.2016. - U 19:09 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji/otvaranje stana u Tribunju na adresi Žirjanska 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:05.

22.01.2016. - U 18:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:25.

20.01.2016. - U 14:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem te DVD Tisno . Intervencija završena u 15:20.

20.01.2016. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Poljice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:00.

19.01.2016. - U 17:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji/spašavanje životinja na području Vodica, predio Plava plaža. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:23.

17.01.2016. - U 22:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:48.

10.01.2016. - U 17:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora/bez učešća na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:01.

Pročitano 3446 puta Poslijednja izmjena dana Nedjelja, 10 Lipanj 2018 05:58