Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017 16:09

Intervencije 2017

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

26.12.2017. - U 22:56 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Tribunju, adresa Ulica Križine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:18.

25.12.2017. - U 23:33 zaprimljena dojava o požaru smeća u Pirovcu, adresa Don Balda Vijalića 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 26.12. u 00:24.

25.12.2017. - U 07:20 zaprimljena dojava o požaru industrijskog postrojenja u Jezerima, adresa Uvala Lovišća 1 G. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 08:26.

24.12.2017. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Srime, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:06. 

23.12.2017. - U 13:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:36.

21.12.2017. - U 15:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:00.

20.12.2017. - U 14:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:21.

12.12.2017. - U 10:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka s prometnice u Vodicama, adresa Obrove 20 A . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:12.

09.12.2017. - U 17:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:33.

08.12.2017. - U 10:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogaca. Intervencija završena u 10:53.

06.12.2017. - U 14:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:20.

05.12.2017. - U 12:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:55.

01.12.2017. -U 0:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 01:33.

28.11.2017. - U 12:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grubinice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:46.

24.11.2017. - U 12:00 zaprimljena dojava o požaru vozila u Tisnome. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:24.

20.11.2017. - U 11:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:50.

18.11.2017. - U 21:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:35.

17.11.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:34.

12.11.2017. - U 19:01 zaprimljena dojava o požaru na stambenom objektu / bez učešća u Tisnome, adresa Put Brošćice 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 19:21.

08.11.2017. - U 16:09 zaprimljena dojava o požaru turističkog objekta u Vodicama, adresa Stablinac 2 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:27.

07.11.2017. - U 14:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Srimi, adresa Srima III / 66. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 15:26.

07.11.2017. - U 11:18 zaprimljena dojava o asistenciji HMP u prenošenju nepokretne osobe u Srimi, adresa Srima VII / 47 . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:39.

07.11.2017. - U 10:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja stambenog objekta u Srimi, adresa Srima VII / 51 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:39.

06.11.2017. - U 16:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Vodicama, adresa Matije Gubca 6. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 22:00.

06.11.2017. - U 15:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 18:30.

04.11.2017. - U 18:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rastovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:34.

04.11.2017. - U 08:22 zaprimljena dojava o požaru kuhinje turističkog objekta u Vodicama, adresa Grgura Ninskog 1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:10.

01.11.2017. - U 11:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

31.10.2017. - U 04:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja podrumskog i stambenog prostora u Vodicama, adresa Zatonska 179 F. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:33.

29.10.2017. - U 16:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Gornja Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 18:19.

28.10.2017. - U 00:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske, predio Berovići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 02:49.

27.10.2017. - U 22:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Donjeg Polja, zaseok Tarići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i:Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković i Vodice. Intervencija završena u 23:54.

27.10.2017. - U 17:47 zaprimljena dojava o požaru broda u Šibeniku, predio Mandalina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik te Eko brod VZŽ. Intervencija završena u 20:10.

26.10.2017. - U 20:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:55.

24.10.2017. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:33.

23.10.2017. - U 11:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja podrumskog prostora na Srimi, adresa Srima VII / 51. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:45.

21.10.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:35.

17.10.2017. - U 13:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:25.

13.10.2017. - U 12:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni dio Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:05.

10.10.2017. - U 14:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Prižba. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:05.

07.10.2017. - U 15:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:21.

05.10.2017. - U 13:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srimske lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Šibenik, Zaton i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 17:58.

03.10.2017. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Grubinice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 20:00.

30.09.2017. - U 19:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 20:15.

25.09.2017. - U 10:51 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni dio Vodičke zaobilaznice ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 djelatnika te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:30.

24.09.2017. - U 18:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:18.

23.09.2017. - U 15:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:36.

22.09.2017. - U 08:59 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Tisnome, adresa Put Jazine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Tisno i DVD Pirovac. Intervencija završena u 10:25. 

15.09.2017. - U 16:39 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu / otvaranje vrata u Vodicama, adresa Brunac 50 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 17:01.

15.09.2017. - U 16:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Podi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 18:08.

11.09.2017. - U 13:07 po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika upućena ekipa na ispomoć u Zadarsku županiju na poplavljena područja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom te auto-prikolicom i 2 vatrogasca, JVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš i DVD Šibenik. Od 11.09 .do 14.09. izvršeno ukupno 25 intervencija ispumpavanja podrumskih i stambenih prostora  te napravljena smjena ekipa sa ukupno 10 djelatnika. Otpušteni sa poplavljenih područja u Zadru 14.09. u 10:00 te povratak u dom u 11:48.

11.09.2017. - U 13:05 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / bez učešća u Murteru, adresa Put Slanice b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:16.

10.09.2017. - U 14:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Skradina-Lozovca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Drniš, Dubravice, Grebaštica, Kistanje, Perković, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 4 Canadair-a. Intervencija završena u 19:26.

08.09.2017. - U 17:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ind. zone Stankovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:25.

05.09.2017. - U 15:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 18:00. 

05.09.2017. - U 13:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:18.

04.09.2017. - U 06:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, adresa Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:35.

31.08.2017. - U 13:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:52.

31.08.2017. - U 08:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, predio Slovaća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:17.

30.08.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Mijalića stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Air tractor i 1 Canadair. Intervencija završena u 21:28.

29.08.2017 - U 23:52 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Bribiru, adresa Bribir 172. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Dubravice i DVD Skradin. Intervencija završena 30.08. u 02:38. 

28.08.2017. - U 14:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 14:49.

24.08.2017. - U 14:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Tribunja, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:30.

24.08.2017. - U 12:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica-Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 3 Canadair-a. Intervencija završena u 22:31.

23.08.2017. - U 07:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Bribira , zaseoci ( Gošići, Zečevo, Nunići, Bjelanovići, Štrbci ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Knin, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Dubravice, Ervenik, Grebaštica, Kistanje, Pirovac, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 4 Canadair-a. Povučeni sa požara 24.08. u 00:51. Požar ugašen 27.08. u 19:30.

22.08.2017. - U 16:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Šibenik, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 21:55.

21.08.2017. - U 20:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Tisno i Zaton. Intervencija završena u 22:15.

21.08.2017. - U 16:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio Brdo Gračina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 16:56.

21.08.2017. - U 03:29 na zahtjev županijskog zapovjednika zatražena pomoć u gašenju požara otvorenog prostora na području Općine Sveti Filip i Jakov ( Zadarska županija ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Povučeni sa požarišta u 19:11.

21.08.2017. - U 01:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora  / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:02.

20.08.2017. - U 03:29 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 04:42.

19.08.2017. - U 12:49 zaprimljena dojava o požaru skladišta u Šibeniku, predio Mandalina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, Vatrogasci TLM i DVD-i : Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 15:20.

17.08.2017. - U 22:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:50.

17.08.2017. - U 05:47 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Murteru, predio Uvala Čigrađa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 07:15.

16.08.2017. - U 18:37 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Betini. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 19:04.

16.08.2017. - U 12:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik, NOS HV te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Kistanje, Pirovac, Rogoznica, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a i 3 Air tractora. Intervencija završena  18.08. u 23:22.

15.08.2017. - U 23:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio V. Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena 16.08. u 04:01.

15.08.2017. - U 19:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dragišića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 21:15.

14.08.2017. - U 21:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prosike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Pirovac i DVD Vodice. Intervencija završena u 22:34.

14.08.2017. - U 13:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:15.

13.08.2017. - U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pišća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 21:26.

13.08.2017. - U 16:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male, predio Babića dražica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 19:30.

13.08.2017. - U 06:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu između Kapele i Tisnog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:50.

12.08.2017. - U 15:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio V. Vranik. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a. Intervencija završena u 23:00.

09.08.2017. - U 16:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Zgoni. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Pirovac, Primošten, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 2 Air tractor-a. Intervencija završena 10.08. u 07:00.

09.08.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, predio Želino. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik i Tisno. Intervencija završena u 13:35.

06.08.2017. - U 13:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 2 Air tractor-a. Intervencija završena 07.08. u 12:57.

06.08.2017. - U 11:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vandinove glavice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 12:43.

04.08.2017. - U 18:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8  (zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:58.

03.08.2017. - U 14:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD-i : Vodice, Zaton i Skradin. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor.  Intervencija završena u 16:28.

02.08.2017. - U 20:30 zaprimljena dojava o požaru na deponiju " Leć ". Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:30.

02.08.2017. - U 12:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Križeva glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Tisno, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 14:27.

31.07.2017. - U 18:25 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ivana Gundulića 46. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

31.07.2017. - U 12:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Kraljev gaj. Na intervneciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca te DVD-i : Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno i Vodice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 17:30.

30.07.2017. - U 22:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 23:20.

26.07.2017. - U 17:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenskog mosta, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena 27.07. u 00:10.

24.07.2017. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio brdo Gračina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 19:52.

22.07.2017. - U 17:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 8 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a i 1 Air tractor. Intervencija završena 23.07. u 07:30.

20.07.2017. - U 18:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 8 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 21:20.

20.07.2017. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Oštarije. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 17:36.

19.07.2017. - U 20:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 21:30.

17.07.2017. - U 22:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na na području Bilica, predio Trtar. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:13.

17.07.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Žažvića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem te DVD-i : Dubravice, Skradin i Tisno. Intervencija završena u 18:55.

16.07.2017. - U 21:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković, Primošten, Šibenik, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 2 Canadair-a. Napravljena smjena kolega na požaru 17.07. u 08:00 te završetak intervencije u 21:28.

16.07.2017. - U 21:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Brodarice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:36.

16.07.2017. - U 11:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Brodarice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković, Pirovac, Primošten, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena 17.07. u 06:00.

14.07.2017. - U 21:19 zaprimljena dojava o požaru telefonskog kabela u Vodicama, adresa Eugena Kvaternika 12. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:56.

14.07.2017. - U 08:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bauljače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:24.

13.07.2017. - U 22:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:39.

13.07.2017. - U 12:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Grabovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Pirovac. Intervencija završena u 15:39.

12.07.2017. - U 15:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / čišćenje prometnice u Vodicama, adresa Obala Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:30. 

11.07.2017. - U 22:30 zaprimljena dojava o požaru broda na otoku Zminjak, Murter. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Tisno i DVD Murter-Kornati. Intervencija završena 12.07. u 02:09.

11.07.2017. - U 14:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Križevača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:00.

10.07.2017. - U 16:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 1 Air tractor. Intervencija završena 11.07. u 13:01.

09.07.2017. - U 17:13 zaprimljena dojava o požaru plinske boce u Vodicama, adresa Obrove 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:46.

05.07.2017. - U 13:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Zablaće. Intervencija završena u 15:12.

05.07.2017. - U 10:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 11:25.

05.07.2017. - U 09:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice te DVD Zaton. Intervencija završena u 12:21.

04.07.2017. - U 10:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama na rotoru kod INA pumpe. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:28.

03.07.2017. - U 13:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Međara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Dubravice, Kistanje, Skradin i Zaton. Intervencija završena u 15:57.

02.07.2017. - U 17:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stablinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:10.

01.07.2017. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Bilice i Zablaće. Intervencija završena u 16:40.

30.06.2017. - U 14:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje djela objekta u Vodicama, adresa Mirka Zore. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:10.

28.06.2017. - U 18:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Šibenik, Vodice,Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a i 3 Canadair. Intervencija završena 29.06. u 06:55.

25.06.2017. - U 12:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Kosa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair. Intervencija završena u 20:30.

25.06.2017. - U 11:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Suva Lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 12:00.

24.06.2017. - U 15:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Lađevaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Dubravice, Kistanje, Bilice i Skradin. Intervencija završena u 17:57.

23.06.2017. - U 12:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Zablaće, Bilice, Tisno i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 18:00.

23.06.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:18.

22.06.2017. - U 19:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio crkvica Gospa Srimska. Na intevenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 21:08.

21.06.2017. - U 12:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Tisno. Intervencija završena u 12:51.

21.06.2017. - U 11:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:43.

20.06.2017. - U 13:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 14:02.

18.06.2017. - U 08:49 zatražena pomoć za gašenje požara otvorenog prostora na području Podgore kod Makarske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca zajedno s kolegama iz JVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš te DVD-a : Pirovac, Tisno, Rogoznica i Brodarica-Krapanj. 19.06. u 10:00 napravljena smjena kolega na području Podgore ( Park prirode Biokovo) te su sve vatrogasne snage iz Šibensko-kninske županije koje su bile angažirane na požaru povučene u matične postrojbe 20.06. u 13:00.

16.06.2017. - U 12:06 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:16.

15.06.2017. - U 21:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje stambenog objekta u Srimi, adresa Srima V / 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:30.

15.06.2017. - U 07:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na ulazu u Betinu. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:49.

14.06.2017. - U 17:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:00.

14.06.2017. - U 13:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na A-1 čvor Pirovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:35.

13.06.2017. - U 13:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice,Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 17:59.

11.06.2017. - U 11:53 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na zapadnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 12:39.

11.06.2017. - U 11:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 11:45.

11.06.2017. - U 10:22 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje vozila u Vodicama, adresa Obala Matice Hrvatske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:14.

10.06.2017. - U 18:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:00.

09.06.2017. - U 14:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik, Zablaće i Bilice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a. Intervencija završena u 19:35.

07.06.2017. - U 12:40 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Gaćelezima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:43.

05.06.2017. - U 16:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:31.

04.06.2017. - U 22:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:12.

04.06.2017. - U 04:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom ulazu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:10.

03.06.2017. - U 12:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Poljice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Tisno, Pirovac i Skradin. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a. Intervencija završena u 18:23.

03.06.2017. - U 10:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje životinja u Vodicama, adresa Obala Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:40.

31.05.2017. - U 11:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Šibenik. Intervencija završena u 13:18.

28.05.2017. - U 12:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Veliki Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:03.

27.05.2017. - U 14:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Šibenik. Intervencija završena u 15:56.

24.05.2017. - U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 14:57.

23.05.2017. - U 16:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:46.

22.05.2017. - U 18:05 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Tribunju, adresa Uličine b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 18:53.

22.05.2017. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Obrove. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:44.

18.05.2017. - U 11:37 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na zapadnom ulazu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:10.

15.05.2017. - U 17:52 zaprimljena dojava o požaru broda u Vodicama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:34.

14.05.2017. - U 14:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 17:09.

11.05.2017. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:55.

03.05.2017. - U 16:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Tucanj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:17.

02.05.2017. - U 00:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 01:15.

01.05.2017.- U 16:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio Rastovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 17:30.

26.04.2017. - U 16:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca , JVP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 21:05.

23.04.2017. - U 18:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.Intervencija završena u 19:50.

20.04.2017. - U 15:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja , predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:03.

14.04.2017. - U 16:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gospa Srimska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:28.

13.04.2017. - U 13:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Zaton, Vodice, Šibenik, Brodarica-Krapanj i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 20:10.

13.04.2017. - U 12:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:10.

11.04.2017. - U 15:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Vedro polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:26.

06.04.2017.- U 04:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka u Tribunju, adresa Jurjevgradska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:17.

04.04.2017. - U 13:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Tisno. Intervencija završena u 17:52.

03.04.2017. - U 20:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Sv. Ilija. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:22.

02.04.2017. - U 15:32 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / pomoćni objekt u Vodicama, adresa Zadarska 19. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:23.

01.04.2017.- U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Tisno. Intervencija završena u 17:44.

01.04.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 12:20.

31.03.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:35.

31.03.2017. - U 13:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:05.

30.03.2017. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair. Intervencija završena 31.03. u 07:10.

29.03.2017. - U 16:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Šibenik. Intervencija završena u 17:28.

29.03.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prukljana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Skradin, Dubravice, Rogoznica, Kistanje i Šibenik. Intervencija završena u 06:39.

28.03.2017. - U 17:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kulaši. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:54.

28.03.2017. - U 13:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Pirovac, Tisno, Zablaće i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair. Intervencija završena u 20:45. 

28.03.2017. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Šibenik i Brodarica-Krapanj. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 20:00.

28.03.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:35.

27.03.2017. - U 16:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vandinove glavice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 19:05.

27.03.2017. - U 15:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:51.

25.03.2017. - U 06:42 zaprimljena dojava o požaru električnog stupa na području Dragišića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:29.

23.03.2017.- U 19:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana na području Dubrave kod Tisnog, adresa Meštrovi b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:32.

23.03.2017. - U 15:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:26.

22.03.2017. - U 13:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:40.

21.03.2017. - U 14:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:30.

21.03.2017. - U 11:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:35.

21.03.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:05.

20.03.2017. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 18:03.

19.03.2017. - U 20:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:26.

19.03.2017. - U 14:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Vedro polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:45.

18.03.2017. - U 21:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Betine, predio Betinsko polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:40.

18.03.2017. - U 16:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:00. 

18.03.2017. - U 12:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Ante Starčevića 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:07. 

18.03.2017. - U 09:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:00.

17.03.2017.- U 13:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:30.

15.03.2017. - U 18:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kašića, predio Drinovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:12.

15.03.2017. - U 16:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 17:19.

15.03.2017. - U 14:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Poljice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice, DVD Tisno i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:19.

15.03.2017. - U 10:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 14:13.

14.03.2017. - U 16:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:44.

14.03.2017. - U 16:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Sovlja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 16:26.

14.03.2017. - U 15:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 16:12.

14.03.2017. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 15:03.

13.03.2017. - U 18:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:40.

13.03.2017. - U 18:32 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje životinja bez učešća u Vodicama, adresa Ante Starčevića 49e. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45. 

12.03.2017. - U 11:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno i Vodice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 18:17.

11.03.2017. - U 14:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:33.

10.03.2017. - U 13:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Stankovci. Intervencija završena u 15:30.

09.03.2017. - U 16:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:26.

09.03.2017. - U 12:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 7 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 15:20.

09.03.2017. - U 04:15 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Vodicama, adresa Udovičić Ante Kule 1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:13.

08.03.2017. - U 15:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kašića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac.Intervencija završena u 16:20.

07.03.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o požaru gospodarskog objekta u Čistoj Velikoj, adresa Čista Velika I / 172. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:45.

04.03.2017. - U 13:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Pirovac, Zablaće, Brodarica-Krapanj i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:20.

03.03.2017. - U 18:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:48.

03.03.2017. - U 16:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Suva lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:37.

28.02.2017. - U 17:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Tisno te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:00.

27.02.2017. - U 18:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

26.02.2017. - U 21:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:10.

21.02.2017. - U 18:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:45.

17.02.2017. - U 13:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj,Pirovac,Tisno,Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 16:30.

16.02.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrpolja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Primošten. Intervencija završena u 15:35. 

16.02.2017. - U 09:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u Čistoj Velikoj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:00.

15.02.2017. - U 13:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bauljače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:40.

15.02.2017. - U 13:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:30.

15.02.2017. - U 11:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:30.

14.02.2017. - U 14:29 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:26.

13.02.2017. - U 15:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj,Grebaštica,Pirovac,Tisno,Vodice,Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:40.

12.02.2017. - U 17:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilo i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:26.

11.02.2017. - U 13:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Muići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:08.

11.02.2017. - U 11:41 zaprimljena dojava o požaru broda u Muretru, adresa Obala Murterskih školja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, DVD Murter-Kornati te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:55. 

11.02.2017. - U 11:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Rakitnica.Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:41. 

10.02.2017. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:45.

06.02.2017. - U 18:09 zaprimljena dojava o potrebi asistencije Hitnoj medicinskoj pomoći u Vodicama, adresa Ivana Pelajića 14. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:38.

03.02.2017. - U 13:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Zaton, Šibenik, Brodarica-Krapanj i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 16:45.

03.02.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje s visine i iz dubine u Vodicama, adresa Blata 33 a. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:40.

30.01.2017. - U 18:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:30.

29.01.2017. - U 14:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica , predio Mrdakovica . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:33.

27.01.2017. - U 12:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:28.

26.01.2017. - U 20:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 (ulaz u Vodice iz smjera Zadra) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:24.

25.01.2017. - U 13:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 15:43.

23.01.2017. - U 12:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:10.

23.01.2017. - U 01:44 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Pudarica 39. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:47.

22.01.2017. - U 16:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:05.

22.01.2017. - U 13:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:25.

21.01.2017. - U 13:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Okit. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:45. 

21.01.2017. - U 12:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pudarica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:10.

20.01.2017. - U 14:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u građevinskom objektu u Vodicama, adresa Rupina 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:50.

19.01.2017. - U 16:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:10.

18.01.2017. - U 15:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:28.

18.01.2017. - U 10:35 zaprimljena dojava o  tehničkoj intervenciji na građevinskom objektu u Vodicama, adresa Bribirskih Knezova 15 D. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

17.01.2017. - U 23:09 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime, LC Srima I. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena 19.01. u 00:45.

17.01.2017. - U 15:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:00.

16.01.2017. - U 13:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na objektu / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ljudevita Gaja 7 b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:15.

16.01.2017. - U 13:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:30.

12.01.2017. - U 23:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:51.

11.01.2017. - U 13:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:25.

10.01.2017. - U 19:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:30.

10.01.2017. - U 17:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Laškovice, zaseok Tepići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:40.

10.01.2017. - U 16:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dubravica, predio Čolišićke bare. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Dubravice, Skradin i Sv. Juraj Kistanje. Intervencija završena u 19:50.

09.01.2017. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Šibenik. Intervencija završena u 16:20.

08.01.2017. - U 12:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:20.

06.01.2017. - U 17:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:35

06.01.2017. - U 12:36 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka u Vodicama, adresa Grgura Ninskog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:53.

06.01.2017. - U 11:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:00.

02.01.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Šibenik. Intervencija završena u 15:00. 

01.01.2017. - U 16:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:55.

Pročitano 1251 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 28 Prosinac 2017 06:46