Super User

Super User

Utorak, 15 Rujan 2015 09:32

Upravno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom Vodice upravlja Upravno vijeće od 5 članova.

Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2015 09:47

Vatrogasna vozila

AUTOCISTERNA

 

Opis vozila
Tip vozila: Autocisterna
Model vozila: Man 14.232 F
Pozivni znak: Vodice 201
Težina: 14200 kg
Duljina: 6,86 m
Širina: 2,5 m
Visina: 2,92 m
Snaga vozila: 169 Kw
Voda: 8000 litara
Kapacitet pumpe: 1600L/8bara
Posada: 1+2
Godina proizvodnje: 1995

 

AUTOPRIKOLICA

 

Opis autoprikolice
Tip: Timar PS750K P-156805
Težina: 750 kg
Duljina: 3,78 m
Širina: 1,67 m
Visina: 1,78 m
Godina proizvodnje: 2015

 

NAVALNO VOZILO

 

Opis Vozila
Tip vozila: Navalno vozilo
Model vozila: Mercedes Atego 1528 CAFS
Pozivni znak: Vodice 1
Težina vozila: 14540 kg
Duljina vozila: 7,54 m
Širina vozila: 2,5 m
Visina vozila: 3,25 m
Snaga vozila: 205 Kw
Voda: 3500 litara
Pjenilo: 2×200 litara sustav CAFS
Kapacitet pumpe: Niski tlak: 2800L/10bara
Visoki tlak: 400L/40bara
Posada:1+2
Godina proizvodnje:2007

 

 

MALO TEHNIČKO VOZILO

 

Opis Vozila
Tip vozila: Malo tehničko vozilo za spašavanje
Model vozila: Mercedes G 300
Pozivni znak: Vodice 3
Težina: 2440 kg
Duljina: 4,5 m
Širina: 1,7 m
Visina: 2,1 m
Snaga vozila: 81 Kw
Posada: 1+2
Godina proizvodnje: 1983

ZAPOVJEDNO VOZILO

 

Opis vozila
Tip vozila: Zapovjedno vozilo
Model vozila: Škoda Yeti 2.0 Tdi 4×4
Pozivni znak: Vodice 5
Težina: 2070 kg
Duljina: 4,22 m
Širina: 1,79 m
Visina: 1,69 m
Snaga vozila: 81 Kw
Posada: 1+4
Godina proizvodnje: 2013

 

VOZILO ZA SPAŠAVANJE S VISINA

 

Opis vozila
Tip vozila: Vozilo za spašavanje s visina
Model vozila: Mercedes 817 F
Pozivni znak: Vodice 4
Težina: 8600 kg
Duljina: 8,75 m
Širina: 2,3 m
Visina: 3,3 m
Snaga vozila: 125 Kw
Spašavanje s visina do: 18 metara
Posada: 1+2
Godina proizvodnje: 1987

 

VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

 

Opis Vozila
Tip vozila:Vozilo za gašenje šumskih požara
Model vozila: Mercedes unimog U-20
Pozivni znak: Vodice 2
Težina: 9300 kg
Duljina: 5,37 m
Širina: 2,2 m
Visina: 2,9 m
Snaga vozila: 110 Kw
Voda: 2500 litara
Kapacitet pumpe: Niski tlak: 2000L/10 bara
Visoki tlak: 300L/40 bara
Posada: 1+2
Godina proizvodnje: 2011

 

 

 

VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

 

Opis vozila
Tip vozila: Vozilo za gašenje šumskih požara
Model vozila: Iveco Scam SMT 50 4×4
Pozivni znak: Vodice 202
Težina: 4800 kg
Duljina: 5,67 m
Širina: 2 m
Visina: 2,68 m
Snaga vozila: 92 Kw
Voda: 1000 litara
Kapacitet pumpe: Visoki tlak 230L/40 bara
Posada: 1+6
Godina proizvodnje: 2002

 

TEHNIČKO VOZILO S OPREMOM ZA GAŠENJE POŽARA

 

Opis vozila

Tip vozila: Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara

Model vozila:Ford Ranger 2.2 D.C.4x4

Pozivni znak: Vodice 6

Težina: 3200 kg

Duljina: 5,45 m

Širina: 1,86 m

Visina: 2,03 m

Snaga vozila: 118 Kw

Voda: 200 litara

Kapacitet pumpe: Visoki tlak 400L/20 bara

Posada: 1+4

Godina proizvodnje: 2017

 

 

 

 

 logo

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA
Magistrala 93, 22211 Vodice
Tel/Fax: 022 441-324
OIB 29569594157
ŽIRO RAČUN IBAN: HR 372411006-1120006332
E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Rad javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica definiran je obvezama proizašlim iz Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, pod zakonskim aktima Zakona, Statutom javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica i drugim općim aktima postrojbe.

1. OSNOVNA DJELATNOST JVP GRADA VODICA

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99.,171/01.,96/03.,174/04.,38/09., i 80/10) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica osniva se Odlukom Gradskog vijeća Grada Vodica dana 05. rujna 2011. godine.

Nakon što je pribavljena ocjena o sukladnosti Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, te nakon što su usvojeni opći Akti od strane Upravnog vijeća koji su potrebni za nesmetano funkcioniranje i provedenog javnog natječaja za radna mjesta, postrojba operativno započinje s radom 11. lipnja 2012. godine.

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara za Grad Vodice, nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti za požarnu zonu Vodice je javna vatrogasna postrojba Grada Vodica. Dojava o događaju zaprima se na telefon 193 na županijski vatrogasni operativni centar, koji dojavu prosljeđuje putem radio veze ili telefonom dežurnom operativnom djelatniku u JVP Vodice. Po zaprimljenoj dojavi vatrogasna postrojba izlazi na mjesto intervencije, dežurni operativni podiže smjenu iz pričuve, te ovisno o događaju obavještava postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice.

2. USTROJ
Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica broji 16 djelatnika, te su svi operativni vatrogasci. Raspoređeni su u četiri vatrogasne smjene sa po četiri vatrogasca koji obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusu 12/24 – 12/48. Prilikom interveniranja dežurne smjene, u vatrogasni dom se poziva smjena u pričuvi, te je u svakom trenutku u pripravnosti smjena koja može intervenirati na drugi događaj.

3. KONTAKTI
Zapovjednik: Ivica Begić - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dozapovjednik: Zdenko Juričev-Martinčev

Četvrtak, 29 Siječanj 2015 09:53

Statut JVP Vodice

Srijeda, 28 Siječanj 2015 17:21

ZAKONSKE ODREDBE VEZANE UZ IZAZIVANJE POŽARA

Izvadak iz Kaznenog zakona („Narodne novine" broj 125/2011)

Terorizam
Članak 97.

(1) Tko s ciljem ozbiljnog zastrašivanja pučanstva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države ili međunarodne organizacije, počini jedno od sljedećih djela koje može ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji,
7. ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava, čime se ugrožava život ljudi,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
(2) Tko prijeti počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(3) Ako su kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena velika razaranja ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.
(4) Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba,
kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Prijetnja
Članak 139.

(2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili položajem ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
Članak 215.

(1) Tko požarom, poplavom, eksplozivom, otrovom ili otrovnim plinom, ionizirajućim zračenjem, motornom silom, električnom ili drugom energijom ili kakvom općeopasnom radnjom ili općeopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko ne postavi propisane naprave za zaštitu od požara, eksplozije, poplave, otrova, otrovnih plinova, nuklearne energije, ionizirajućih zračenja ili za zaštitu na radu ili te naprave ne održava u ispravnom stanju, ili ih u slučaju potrebe ne stavi u djelovanje, ili uopće ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega.
(3) Tko kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Napad na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu
Članak 223.

(3) Tko u cilju da uništi ili ošteti civilni zrakoplov u letu, civilni brod u plovidbi ili njegov teret ili nepokretnu platformu uporabi vatreno oružje ili izazove eksploziju ili požar,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
(5) Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili je uništen zrakoplov ili brod ili je prouzročena druga imovinska šteta velikih razmjera,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
(6) Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 3. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba,
kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Teška krađa
Članak 229.

(1) Kaznom zatvora od jedne do osam godina kaznit će se tko počini krađu iz članka 228. stavka. 1. ovoga Zakona:
3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom,
Izvadak iz Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj 92/2010)

II. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA
Članak 8.

(1) Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.
(2) Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojima se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.
(3) Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar (članak 8. stavak 3.).
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su kažnjene za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Izvadak iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 39/2013)
Članak 61.

(1) Poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama Ministarstva nadziru provođenje odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, osobito:
e) kako se provode mjere osiguranja zaštite od požara i naređuje provođenje određenih mjera ako se utvrdi da se fizičke osobe koje su korisnici ili vlasnici poljoprivrednog zemljišta ne pridržavaju propisa, odnosno naređenih mjera za zaštitu od požara,

Srijeda, 28 Siječanj 2015 16:52

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o zaštiti od požara

Stranica 1 od 2