Goran Mijat

Goran Mijat

Pokazno-terenska vježba " Traganje i spašavanje u ruševinama "

 

11.05.2018. - U uvali Minerska u kanalu sv. Ante, održana je pokazno-terenska vježba, u organizaciji Šibensko-kninske županije i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Šibenik, a u okviru Godišnjeg plana vježbi.

U 09:26 sati Šibensko-kninsku županiju pogodio je jaki potres od 6,4 stupnja po Richteru sa epicentrom na području zapadno od Grada Šibenika. Pogodio je šire područje gradova Šibenika, Vodica i Skradina pri čemu je hipocentar potresa ( žarište) bio na dubini od oko 5.000 metara. Potres je imao velike posljedice u gradovima Šibenik, Vodice i Skradin, općinama Bilice, Tribunj, Primošten, Rogoznica i Unešić te na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Potres se osjetio i na širem području Južne Hrvatske te dijelovima Bosne i Hercegovine. Nepotvrđene informacije govore o 27 poginulih, 70 nestalih i 95 ozlijeđenih osoba.

Na vježbi su sudjelovali JVP Vodice sa 2 vozila i 6 djelatnika, JVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš, DVD Drniš, DVD Šibenik, DVD Perković, DIP Šibenik, DIP Split, ŽC 112 Šibenik, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninska, Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije, Stožer civilne zaštite Grada Šibenika, Opća bolnica Šibenik, Društvo crvenog križa Šibensko-kninske županije, PU Šibensko-kninska, HGSS - stanica Šibenik, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije te DUZS sa zapovjednim vozilom.

Pokazno-terenska vježba " SIGURNOST-ŽELJEZNIČKA NESREĆA KISTANJE 2018 "

 

16.04.2018. - Održana je pokazno-terenska vježba zajedničkog nastupa pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite sastavljene od operativnih snaga vatrogastva, hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, policije, županijskog vatrogasnog operativnog centra, ŽC 112, Stožera civilne zaštite Općine Kistanje, Stožera civilne zaštite Šibensko – kninske županije, djelatnika Hrvatskih željeznica i Državne uprave za zaštitu i spašavanje –PUZS Šibenik pri intervenciji željezničke nezgode kod Kistanja, spašavanje i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba.

 Pretpostavka vježbe je da je uslijed redovne željezničke linije Zadar – Knin na pružnom prijelazu poslije željezničke stanice Kistanje dolazi do sudara putničkog vlaka i osobnog automobila u kojem je jedan putnik. U vlaku se nalazi 20 putnika sa dosta ozlijeđenih osoba, te vlak od siline udara iskače iz šina.

 Na vježbi su sudjelovali JVP Vodice sa 3 vozila i 6 djelatnika, JVP Šibenik, JVP Drniš, DVD Kistanje, DVD Pirovac, DVD Zaton,Vatrogasna zajednica šibensko-kninske županije, Centar 112, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Županija Šibensko - kninska, Općina Kistanje, PU Šibensko-kninske, PUZS Šibenik, Zavod za hitnu medicinu, HGSS, Hrvatski crveni križ te Hrvatske željeznice.

 

foto : Franko Garma

Petak, 27 Travanj 2018 07:14

Druženje djece i vatrogasaca

Druženje djece i vatrogasaca

 

U četvrtak , 27.04.2018. djelatnike Javne Vatrogasne postrojbe Grada Vodica posjetila su djeca D.V. Tamaris.

           Vatrogasci su djecu upoznali sa svojim radom i uputili ih kako se ponašati u slučaju opasnosti od požara. Djeca su zainteresirano postavljala pitanja i sa velikim zanimanjem razgledala vatrogasna vozila. Nakon edukativne prezentacije ispred vatrogasnog doma, djelatnici su djeci prezentirali vatrogasnu zaštitnu opremu te opremu za gašenje požara. Na kraju su se djeca naizmjenice vozila u vatrogasnoj košari autoljestve.

Održana pokazno-terenska vježba zaštite i spašavanja " Marina Tribunj 2018 "

20.04.2018. - Održana je pokazno-terenska vježba kojom je bilo prezentirano djelovanje rada i mogućnosti redovitih snaga sustava civilne zaštite na pružanju pomoći i spašavanju ugroženog stanovništva i zaštite okoliša u slučaju tehničko-tehnološke nesreće u uvjetima ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i prihvaćenih propisa EU, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga.

Ciljevi vježbe su uvježbavanje zajedničkog nastupa djelatnika JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Tisno, DVD Pirovac, Lučke Kapetanije, HMP Šibenik, Županijskog operativnog centra, ŽC 112, Stožera civilne zaštite Općine Tribunj, djelatnika marine Tribunj i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, PUZS Šibenik pri intervencijama požara plovila u marini, onečišćenja mora, zbrinjavanje ozlijeđenih osoba i evakuiranje civila.

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, te temeljem članka 10. Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA: 011-02/18-02/03, URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

     Na natječaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila – 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, iz Odluke (KLASA: 112-01/18-02/01; URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1) koji je objavljen dana 01.03.2018. godine, nakon provedenog postupka natječaja, kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ostvarili najbolji ukupni rezultat su :

  1. Marko Španja, SSS, vatrogasac
  2. Karlo Matija Valinčić, SSS, vatrogasni tehničar.

II.

Kandidati se upućuju na obavljanje liječničkog pregleda, sukladno članku 3. točka 1., 2., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 24., 40., 41., 43. i 56.) Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5./84.)

Za odabrane kandidate zatražiti će se izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu od Ministarstva pravosuđa R. Hrvatske da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

Ukoliko ocjena stručne službe ovlaštene Medicine rada bude sposoban, te ukoliko Ministarstvo pravosuđa izda uvjerenje da kandidati nisu osuđivani, s kandidatima će se sklopiti ugovor o radu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Protiv ove Odluke može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke. Tužba sukladno članku 26. Zakona o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje ove Odluke.

 

 KLASA:   112-01/18-02/10

URBROJ: 2182/04-7-2-03-18-1

Vodice, 26. ožujka 2018.g.

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

PREDSJEDNIK

Zoran Josipović

 

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Petak, 16 Ožujak 2018 14:26

Poziv na testiranje kandidatima

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

 

 

Povjerenstvo za prijem kandidata Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za provedbu javnog natječaja iz Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica KLASA : 112 -01/18 -02/01, URBROJ : 2182/04-7-2-03-18-1, za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnih vozila ( 2 kandidata ) objavljenog 01.ožujka 2018.godine, dana 14 . ožujka 2018. godine dostavlja

POZIV

na testiranje kandidatima

 

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Svi kandidati koji su obaviješteni telefonskim putem da zadovoljavaju uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na provjere sposobnosti iz Pravilnika o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Vodica KLASA : 011-02/18-02/03 , URBROJ : 2182/04-7-2-03-18-1 (www.jvp-vodice.hr ili oglasna ploča JVP Grada Vodica), koja će se obaviti dana 22.ožujka ( četvrtak ) 2018. godine s početkom u 09:30 sati, u prostorima vatrogasnog doma JVP Grada Vodica.

 

Svi kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, kemijsku olovku, sportsku odjeću i obuću i vatrogasnu opremu : vatrogasne hlače, vatrogasnu jaknu, čizme, vatrogasni opasač i vatrogasnu kacigu. Ukoliko kandidat nema navedenu radnu robu, JVP Vodice će im na dan provjere ustupiti potrebnu vatrogasnu radnu odjeću i obuću.

 

 

POVJERENSTVO ZA PRIJEM KANDIDATA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Zoran Josipović

 

 http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Na temelju čl. 14. st.1. alineja 9. i 11. pročišćenog teksta Statuta JVP Vodice KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-17-1, članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN broj: 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), te temeljem odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodice KLASA:112-01/18-02/01, URBROJ:2182/04-7-2-03-18-1 od 27. veljače 2018.g.  raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

– 2 izvršitelja (m/ž)

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
      -     da nisu stariji od 30 godina (prilikom prvog zaposlenja),

-         završena SSS vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,

-         tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

-         da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak,

-         vozačka dozvola najmanje „C“ kategorije.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis,

- presliku domovnice,
- presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
- potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od 30 dana),
- presliku vozačke dozvole,

- potvrdu o obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca,

- potvrda o odsluženom vojnom  roku.

Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se nakon odluke o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti, s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 2 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena provjera sposobnosti znanja i vještina, a postupak provjere je objavljen na web stranici www.jvp-vodice.hr i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere sposobnosti i znanja, kao i  imena kandidata koji  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će objavljeno na web stranici www.jvp-vodice.hr  i na oglasnoj ploči JVP Vodice.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja uz napomenu za natječaj: „Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

         

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

GRADA VODICA

Predsjednik

Zoran Josipović

    http://www.jvp-vodice.hr/projects/natjecaji/category/40-natjecaj-2018 

Četvrtak, 08 Veljača 2018 09:38

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

 

07.02.2018. - U 17:56  zaprimili dojavu od ŽVOC-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 (zapadni ulaz Vodičke obilaznice). Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika te JVP Šibenik sa 2 vozila i 7 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije pristupili osiguranju mjesta nesreće, otklanjanju požarne opasnosti te izvlačenju unesrećenih osoba iz osobnog vozila i autobusa uz pomoć hidrauličkog razvalnog alata nakon čega smo ih predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći na daljnju obradu.

U prometnoj nesreći sudjelovalo osobno vozilo marke Fiat Punto te autobus marke Neoplan.

Završetak intervencije u 20:22 te povratak u dom u 20:30.

Utorak, 02 Siječanj 2018 21:40

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

 

01.01.2018. - U 19:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice). Na intervenciju izašla sa Vodice 1 i 3 vatrogasca te Vodice 6 i 3 vatrogasca.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli jedno vozilo marke Citroen Berlingo koje je izletjelo sa prometnice na zemljanu površinu ispod ceste te se nalazilo na kolima.

Do našeg dolaska osobe su same izašle iz vozila te kolima Hitne medicinske pomoći odvezene na daljnju obradu u bolnicu.

Izvršili osiguranje te otklonili požarnu opasnost.

Intervencija završena u 19:43.

Utorak, 02 Siječanj 2018 21:18

Požar cestovnog vozila

Požar cestovnog vozila

01.01.2018. - U 06:37 zaprimljena dojava o požaru kamiona u Vodicama, adresa Put Gaćeleza 3. Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 vatrogasca, Vodice 5 i 1 vatrogasac te  JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.

Prilikom dolaska na mjesto intervencije zatekli kabinu kamiona u razbuktaloj fazi te kamionsku prikolicu neovisnu o kamionu u početnoj fazi gorenja. Pristupili gašenju sa 1 "C" mlazom vode.

Kabina kamiona marke Mercedes Actros u potpunosti izgorijela te djelomično nagorjela kamionska prikolica koja se nalazila u blizini kamiona.

Intervencija završena u 08:04.

Stranica 2 od 8