Up

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa

Izjava o postaojanju ne postojanju sukoba interesa D.Duki
Izjava o postojanju ne postojanju sukoba interesa H.Perica
Izjava o postojanju ne postojanju sukoba interesa T.Ivas
Popis gospodarskih subjekata s kojima JVP Grada Vodica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, Ivica Begić
Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa Durović, FSEU_1.1
Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa Jozić, FSEU_1.1
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Mijat, FSEU_1.1
 
 
Powered by Phoca Download