Vijesti

Vijesti (87)

Četvrtak, 15 Lipanj 2017 17:11

Tehničke intervencije u cestovnom prometu

Napisao/la

Tehničke intervencije u cestovnom prometu

11.06.2017. - U 11:53 zaprimili dojavu od Žvoc-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadnom dijelu Vodičke  obilaznice). Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika te Vodice 5 i 3 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije pristupilo se osiguranju mjesta nesreće, otklanjanju požarne opasnosti te izvlačenju ozlijeđene osobe unutar vozila.  Ozlijeđenu osobu predali  djelatnicima Hitne medicinske pomoći  na daljnju obradu.

U prometnoj nesreći  sudjelovala dva osobna vozila marke Nissan Qashqai  i Mercedes C 300.

Završetak intervencije u 12:28 te povratak u dom u 12:39.

14.06.2017. - U 13:15 zaprimili dojavu od Žvoc-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na autocesti A-1 u smjeru Split-Zagreb kod čvora Pirovac. Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika te JVP Šibenik sa 3 vozila i 12 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije pristupilo se osiguranju mjesta nesreće, otklanjanju požarne opasnost  te izvlačenju ozlijeđene osobe unutar kabine autocisterne . Na osiguranju mjesta nesreće ostalo je jedno vozilo JVP Šibenik zbog pretakanja goriva u drugu cisternu.

U prometnoj nesreći sudjelovali kamion s prikolicom marke MAN TG te autocisterna marke VOLVO.

Završetak intervencije u 15:06 te povratak u dom u 15:35. 

15.06.2017. - U 07:44 zaprimili dojavu od Žvoc-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na ulazu u Betinu. Na intervenciju izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli  jedno vozilo marke Škoda Fabia koje je izletjelo van kolnika te se nalazilo na boku. Ozlijeđena osoba je sama izašla iz vozila te kolima Hitne medicinske pomoći odvezena na daljnju obradu u bolnicu.

Izvršili osiguranje mjesta nesreće te otklonili požarnu opasnost.

Završetak intervencije u 08:19 te povratak u dom u 08:49.

5 godina od početka operativnog djelovanja JVP Grada Vodica

 

11. lipnja 2012. godine prije 5 godina, nakon donošenja svih potrebnih akata od strane Gradskog vijeća, Gradonačelnice, Upravnog vijeća i stručnih službi Grada Vodica, ishodovanja svih potrebnih suglasnosti, operativno započinje s radom Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica.  

Početak djelovanja je obilježila nabavka osobne zaštitne opreme i osposobljavanja djelatnika, rješavanje administracijske papirologije, te skoro svakodnevno gašenje požara, jer 2012. godina je jedna od težih požarnih godina. Od dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice preuzet je dio voznog parka i oprema za gašenje. Kako su požari bili svakodnevni, od kolega iz DVD-a Tisno smo posudili šumsko vozilo, a od kolega iz DVD-a Pirovac zapovjedno vozilo. Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije nam je ustupila dio radio – komunikacijskih uređaja. Kad god nam je zatrebalo mogli smo računati na pomoć u tehnici, savjetom i iskustvom od strane kolegica i kolega iz JVP Grada Šibenika.

Kroz promatrano razdoblje vatrogasci su vršili osposobljavanja i usavršavanja za prvu pomoć, rad na siguran način, rad na siguran način motornom pilom, hidrauličnim alatom, iskrećim alatom, vatrogasnom auto – ljestvom, helikoptersko desantiranje i gašenje šumskih požara, spašavanje iz dubina i visina, spašavanje iz ruševina, simulator plamenih udara, spašavanje hidrauličnim alatom u prometnim nezgodama sudjelovanje na seminarima na temu vatrogasne operative…

Donesena je Procjena rizika i sva oprema i radne prostorije su ispitane i atestirane.

2013. godine je kupljeno zapovjedno vozilo, dok je u tijeku natječaj za kupnju malog vozila za gašenje i tehničke intervencije. 2018. godine u planu je kupnja kemijskog vozila koje nam nedostaje.

U postrojbi je od osnivanja 16 istih djelatnika, dok sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara za Grad Vodice, koji su usvojeni na Gradskom vijeću dana 21. ožujka 2017.g. nedostaje 6 djelatnika, što je glavni preduvjet za uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

U proteklih 5 godina smo iskusniji, spremniji, bolje opremljeniji  što dokazuju 1192 odrađene vatrogasne intervencije, dok samo danas na 5 godišnjicu obilježavanja do 17 sati odradili 3 intervencije.

Ovom prilikom vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica se žele zahvaliti svima koji su sudjelovali u osnivanju postrojbe, Gradskom vijeću, Predsjedniku i članovima Upravnog vijeća, stručnim službama Grada Vodica, Dogradonačelniku, a posebno bivšoj Gradonačelnici gđi. Branki Juričev – Martinčev, koja i dalje zastupa prava i interese vatrogasaca svojim djelovanjem u Saboru.

Želimo se zahvaliti Županijskom vatrogasnom zapovjedniku gosp. Darku Dukiću, DVD Tisno, DVD Pirovac, Vatrogasnoj zajednici Šibensko – kninske županije, JVP Grada Šibenika, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanja, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Šibenik, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, Dariu Šariću,fizičkim i pravnim osobama, a posebno DVD Vodice na ustupljenim vozilima, opremi, iskustvu, znanju, savjetu.….

Također se želimo zahvaliti posadama Protupožarne eskadrila te svim kolegama vatrogascima iz ostalih postrojbi, posebno dobrovoljcima koji svoje slobodno vrijeme koriste gaseći požare u vodičkom zaleđu, te pritom riskiraju svoje zdravlje i živote.

Srijeda, 31 Svibanj 2017 20:05

SPRIJEČIMO POŽARE NA OTVORENOM PROSTORU

Napisao/la

SPRIJEČIMO POŽARE NA OTVORENOM PROSTORU

 

   Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica obavještava da je od 01. lipnja do 31. listopada zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru.

Ukoliko se zanemariti izdano upozorenje i pritom izazove požar razmjera koji bi prijetio životima i materijalnoj imovini primjenjivati će se novčane kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn. Troškovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila događaj, na temelju pravomoćne sudske presude.

 

Mole se građani da ukoliko uoče požar žurno obavijeste vatrogasce na brojeve 193 ili 112 jer pravovremeni izlazak vatrogasaca na intervenciju je uvjetovan pravovremenom dojavom koja za rezultat ima učinkovitije gašenje požara, manju materijalnu štetu, nižu cijenu troškova vatrogasne intervencije, potrebu za angažiranjem manjeg broja vatrogasaca i na kraju, manju mogućnost za potencijalne neželjene posljedice.

 

Važni brojevi:

 

193………….VATROGASCI

 

112………… CENTAR 112

 

Spriječimo požare zajedno!

Utorak, 30 Svibanj 2017 10:59

" Zagreb Rescue Challenge 2017 "

Napisao/la

" Zagreb Rescue Challenge 2017 "

 

U organizaciji Vatrogasne postrojbe Zagreb održano je drugo natjecanje u spašavanju prilikom tehničkih intervencija u cestovnom prometu na kojemu su sudjelovali i djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica: Zdenko Juričev-Martinčev, Mario Jozić, Ivan Bosotin, Dino Durović, Ivan Mihić i Tomislav Ivas. Natjecanje se održavalo 27.05. 2017 u Zagrebu, na prostoru tvrtke CE-ZA-R u kojem je sudjelovalo 12 ekipa  Javnih vatrogasnih postrojbi iz Zagreba, Kutine, Dubrovnika, Opatije, Splita, Karlovca, Rovinja, Križevaca i Vodica te dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Svetog Ivana Zeline, Stružeca i Sesveta.

Prijavljene ekipe od 6 članova rješavale su (sa istom dostupnom opremom) jedan od 12 različitih scenarija prometnih nesreća. Između ostalog bodovalo se: početni pristup, stabilizacija vozila, komunikacija odjeljenja, siguran rad sa alatom, sigurnost pacijenata, korištenje osobne zaštitne opreme, organizacija mjesta intervencije, taktički pristup, rad voditelja intervencije, izvlačenje pacijenta iz vozila te završna prezentacija.

Iako je zamišljeno kao natjecanje osnovni i jedini cilj ovog natjecanja je razmjena iskustva i pozitivna rasprava o vatrogasnoj taktici i upotrebi opreme.

Osposobljavanje za spašavanje iz dubina i s visina -  I. stupanj     

 Tri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica, Marinko Mićin, Toni Samohod i Karmelo Mrša su u periodu od 27. do 31. ožujka 2017. godine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Šibenika sudjelovali u  osposobljavanju za spašavanje iz dubina i s visina - I. stupanj  zajedno sa kolegama iz Šibenika, Drniša i Knina koje su provodili instruktori Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Prvi dan su održana teoretska predavanja , od utorka do četvrtka izvodio se praktični dio u sklopu vatrogasnog doma u Šibeniku, dok je petak bio rezerviran za završni ispit. Polaznici su pristupili pismenom ( teoretskom) i praktičnom dijelu ispita te su uspješno položili I. stupanj izobrazbe.

Utorak, 04 Travanj 2017 06:20

Seminar sigurnosti u unutarnjoj navali

Napisao/la

Seminar sigurnosti u unutarnjoj navali

Djelatnici JVP Grada Vodica Ivan Mihić, Toni Samohod i Karmelo Mrša sudjelovali su dana 01. 04. 2017. u Zagrebu na Seminaru sigurnost u unutarnjoj navali.

Seminar je organizirala Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

Na Seminaru su uvježbavani operativni postupci uslijed intervencija spašavanja i gašenja objekata.

Prija izvođenja taktičkih zadataka, vatrogasci su prošli fizičku pripremu i visinske vježbe.

Vatrogasci su stekli nova znanja, koja ce prenijeti ostalim djelatnicima JVP Vodice.

 

 

     U sklopu svojih redovnih aktivnosti propisanih Planom provođenja teorijske i praktične nastave, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica 23.03.2017. održali su pokaznu vježbu spašavanje unesrećenih uslijed prometne nezgode.

 

Cilj vježbe bio je razrađivanje novih postupaka, te isprobavanje svih alata za tehničke intervencije koje posjeduje postrojba.

U raščlambi vježbe ukazalo se na uočene propuste i nedostatke.

 

Postrojba ovim putem zahvaljuje vlasnicima vozila koja su korištena u vježbi, te obrtu Bumba.

Na vježbi su sudjelovali i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Vodica, Pirovca i Tisnoga.

Osposobljavanje pripadnika JVP Grada Vodica za spašavanje iz ruševina

Šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica osposobljeno je po programu osposobljavanje za spašavanje iz ruševina prvog stupnja ,rad po francuskom modelu za pripadnike USAR TIMOVA ( Urban Search and Rescue). Teorijski dio osposobljavanja u trajanju od tri dana proveden je u učionici JVP Grada Šibenika, dok je praktični dio u trajanju šest dana održan u bivšoj vojarni Minerska kod Zablaća , nakon čega su polaznici pristupili pismenoj provjeri znanja.

Na osposobljavanju su usvojena znanja metode pretraživanja i lociranja unesrećenih u ruševinama,metode učvršćivanja i podupiranja ruševina te metode spašavanja iz ruševina.

Osim pripadnika JVP Vodice, na osposobljavanju su sudjelovali i pripadnici Javnih vatrogasnih postrojbi iz Šibenika, Drniša i Knina.

Osposobljavanje su proveli pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik i Divulje .

Nakon završenog osposobljavanja postrojba ima osposobljen tim od šest vatrogasaca za spašavanje iz ruševina prvog stupnja, te tim od šest vatrogasaca za spašavanje iz dubina i visina prvi stupanj. Posjedujemo osobnu i skupnu opremu za spašavanje iz dubina i visina te se veći dio te opreme koristi i za spašavanje iz ruševina.

JVP Vodice nastavlja sa osposobljavanjem djelatnika, te će krajem mjeseca ožujka tri djelatnika pohađati Program osposobljavanja za spašavanje iz dubina i visina prvi stupanj, dok je u IV. kvartalu 2017. godine predviđeno osposobljavanje za spašavanje iz dubina i visina drugi stupanj koje će se održati u Zagrebu u Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Kvalitetnim ulaganjem u osposobljavanje i usavršavanje djelatnika, te nabavkom nove vatrogasne opreme nastojimo povećati operativnu spremnost postrojbe, te odgovoriti na sve vrste ugroza. 

Petak, 27 Siječanj 2017 18:57

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Napisao/la

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

26.01.2016. - U 20:54 zaprimili dojavu od Žvoc-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na državnoj prometnici D-8 na ulazu u Vodice iz smjera Zadra. Izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika.

U prometnoj nesreći sudjelovala dva osobna vozila marke Renault Kangoo i VW Golf IV iz kojeg su unesrećene osobe same izašle iz vozila. Osigurali mjesto nesreće te otklonili požarnu opasnost.

Završetak intervencije u 21:15 te povratak u dom u 21:24.

Srijeda, 18 Siječanj 2017 09:04

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

Napisao/la

Tehnička intervencija u cestovnom prometu

17.01.2017. - U 23:09 zaprimili dojavu od Žvoc-a Šibenik o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na lokalnoj cesti Srima I . Izašli sa Vodice 1 i 3 djelatnika te JVP Šibenik sa 1 vozilom i 3 djelatnika.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli jedno osobno vozilo marke Renault Scenic na boku koje je uslijed izlijetanja oborilo jedan bor na prometnicu te srušilo rasvjetni stup. Hitna medicinska pomoć je radila na zbrinjavanju dvojice unesrećenih koji su sami izašli iz vozila.

Izvršili stabilizaciju vozila, osiguranje od izbijanja požara jednim S9 aparatom i jednim " C " mlazom vode. Akumulator je od siline udarca ispao iz vozila te smo pregledali područje termokamerom i pristupili uklanjanju bora s prometnice.

Završetak intervencije 18.01.2017. u 00:45 te povratak u dom u 00:55.

Stranica 5 od 7