Vijesti

Vijesti (87)

Gradonačelnica uručila ključeve: U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom

 
U vodički JVP stiglo višenamjensko vozilo s multifunkcionalnom nadogradnjom Gradonačelnica Vodica Nelka Tomić predala je danas zapovjedniku JVP Vodice Ivici Begiću ključeve novog vatrogasnog vozila za gašenje.
Riječ je o prvom ovakvom vozilu u Hrvastkoj tvrtke Mercedes Unimog U 318 s nadogradnjom čiji je proizvođač hrvatska firma FLAMMIFER d.o.o.. Kod nabave ovog vozila, cilj je bio da vozilo prije svega služi za gašenje požara otvorenih prostora, ali i zbog svojih gabarita, sredstava za gašenje i opreme služi i za gašenje strukturnih požara u područjima gdje navalno vozilo nema pristup. - Također uvjet je bio da vozilo posjeduje prednji kardanski i hidraulični izvod zbog mogućnosti kopčanja određenih alata i uređaja kao što su ralica, četka, hidraulična ruka s malčerom za održavanje protupožarnih i poljskih puteva i slično pa se iz navedenog se vidi da smo zamislili multifunkcionalno vozilo – rekao nam je zapovjednik Ivica Begić uz zahvalu gradonačelnici, stručnim službama Grada i Gradskom vijeću što su prepoznali potrebu nabave ovakvog vozila.
Vozilo je opremljeno rezervoarom kapaciteta 2000 litara i opremom za početno gašenje požara, dok je vrijednost vozila 2 milijuna i 350 tisuća kuna, od čega u nabavi vozila Županijska vatrogasna zajednica je sudjelovala s 400 tisuća kuna dok se ostatak financira iz gradskog proračuna „Velik je dan sa vatrogasce Grada Vodica i širu društvenu zajednicu. Jako sam ponosna na nabavu ovog vozila jer sigurnost svih naših građana je na prvom mjestu. Vozilo se nabavlja putem financijskog leasinga na rok od 60 mjeseci, a kako se radi o zaduženju, a sukladno zakonskoj proceduri Grad je dao suglasnost JVP Vodice za zaduživanje.“ – rekla je Gradonačelnica Nelka Tomić.
Inače tijekom 2019. godine na području županije Šibensko kninske nabavljeno sedam vatrogasnih vozila, a ovo je prvo u ovoj godini „Trenutno u suradnji s MUP-om kroz EU fondove na prostor naše županije doći će pet vozila u narednih 18 mjeseci, kroz Ministarstvo poljoprivrede osigurat će se tri vozila dok jedno komunikacijsko vozilo isto očekujemo preko EU fondova. Za sada imamo dovoljno opreme, prosječna starost vozila je 12,5 godina, a ovim novim vozilima ćemo popuniti ona vozila koja je jednostavno pregazio zub vremena“ – rekao je županijski zapovjednik Darko Dukić.
Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio je novo vatrogasno vozilo i vatrogasce, a pored gradonačelnice Nelke Tomić, svečanosti uručenja ključeva sudjelovao je dogradonačelnik Stipe Bosotin, predsjednik Gradskog vijeća Marin Mikšić, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić te kolege zapovjednici iz vatrogasnih postrojbi susjednih mjesta.

     Potpisani sporazumi u sklopu realizacije projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“

 

U prostorijama Vatrogasne škole Hrvatske vatrogasne zajednice danas su potpisani sporazumi o suradnji s vatrogasnim postrojbama na realizaciji projekta "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Ovim projektom planira se nabava 94 vatrogasna vozila, te su danas sporazum potpisali predstavnici krajnjih korisnika, tj. javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava kojima će vozila biti isporučena.

Okupljene je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice pozdravio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je istaknuo da je ovo još jedna u nizu mjera vezanih uz opremanje naših vatrogasaca modernim vozilima.

- Ovom nabavom vozila, ali i kroz prethodne nabave na državnoj i lokalnoj razini, podižemo operativnu spremnost naših postrojbi, - rekao je Tucaković.

U ime Ministarstva unutarnjih poslova okupljene je pozdravio Robert Butković, načelnik Sektora policijske tehnike i opreme, koji je zaželio sreću u korištenju nove opreme te istaknuo da će zadnje vozilo biti isporučeno 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Ukupna vrijednost projekta je 256.260.000,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK)

Specifični cilj projekta je nabava 94 vatrogasna vozila i to 21 komad navalnih vozila dugih, 21 komad navalnih vozila malih, 21 komad autocisterni srednjih, 21 komad šumsko/terenskih vozila srednjih, 7 komada šumskih/terenskih vozila teških i 3 komada vozila za zapovjedni stožer s vatrogasnim robotom na prikolici.

 
Subota, 14 Prosinac 2019 22:21

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

Napisao/la

Vodički vatrogasci bogatiji za novo vozilo

U petak 13. prosinca 2019. godine u Vodice je stiglo novo vatrogasno vozilo.

Riječ je o novoj višenamjenskoj autocisterni za vodu, zapremine spremnika 7000 litara. Vozilo je opremljeno opremom za početno gašenje požara, te služi i za prijevoz pitke vode.

Vozilo je dodijeljeno Gradu Vodicama odlukom Vlade R.H., Ministarstva gospodarstva, Ravnateljstva za robne zalihe na korištenje na 4 godine, s mogućnošću produljenja korištenja.

Nakon iskazane potrebe od strane vatrogasaca, Grad Vodice je više godina za redom upućivao zahtjeve u Ministarstvo gospodarstva za potrebom za ovakvim vozilom, zbog sve većeg broja požara, te zbog prijevoza pitke vode domaćinstvima koji nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu.

Vatrogasci zahvaljuju gradonačelnici sa suradnicima i službama Grada koji su odmah reagirali te upućivali zahtjeve za dodjelom cisterne i lobirali da cisterna dođe u Vodice.

Posebna zahvala ide saborskoj zastupnici Branki Juričev – Martinčev, koja je o potrebi za takvim vozilom upoznala ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata, koji se osobno i aktivno uključio u proces informirajući se o potrebama na terenu, te je uvidio da je zahtjev grada opravdan. Na taj način i saborska zastupnica i ministar su pokazali veliku brigu za vatrogasce, građane i goste Grada Vodica.

Vozilo će koristiti članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice, kojima želimo da vozilo što manje koriste na intervencijama.

Petak, 05 Srpanj 2019 06:15

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

Napisao/la

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Vodice, Magistrala 93., sukladno članku 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09 i 80/10) ), članku 41. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te na temelju Odluke Upravnog vijeća od 03. srpnja 2019. godine (KLASA: 112-01/19-02/01; URBROJ: 2182/04-7-2-03-19-1), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

               ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JVP VODICE (m/ž)

na mandat od četiri godine

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
     -     najmanje VŠS odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni  

           studij iz područja zaštite od požara,

-          položen stručni ispit za voditelja intervencija,

-          tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-          da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi kazneni i istražni postupak,

-          najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-          vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
-    životopis,

-    presliku domovnice,
-    presliku diplome,
-    presliku potvrde o položenom stručnom ispitu,
-    potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne

   djelatnosti (izvornik, ne stariji od šest mjeseci),
-    potvrdu o nekažnjavanju (izvornik, ne stariji od 30 dana),
-    dokaz o radnom iskustvu - potvrde ili preslike dokumenata iz kojih je vidljivo radno

   iskustvo sukladno čl. 21. st.6. Zakona o vatrogastvu,
-    presliku vozačke dozvole.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja uz napomenu „Za natječaj zamjenika zapovjednika - Ne otvaraj“, na adresu JVP Vodice, Magistrala 93, 22211 Vodice, putem pošte.

Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletirane neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a kandidatima koji ne uspiju u natječaju dokumentacija će biti vraćena.

                                               UPRAVNO VIJEĆE

                                                            JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

                                                                                                 GRADA VODICA

                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                   Zoran Josipović

          

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica obavještava da je od 01. lipnja do 31. listopada zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru.

Ukoliko se zanemari izdano upozorenje i pritom izazove požar razmjera koji bi prijetio životima i materijalnoj imovini primjenjivati će se novčane kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.
Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn. Troškovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila događaj, na temelju pravomoćne sudske presude.

Mole se građani da ukoliko uoče požar žurno obavijeste vatrogasce na brojeve 193 ili 112 jer pravovremeni izlazak vatrogasaca na intervenciju je uvjetovan pravovremenom dojavom koja za rezultat ima učinkovitije gašenje požara, manju materijalnu štetu, nižu cijenu troškova vatrogasne intervencije, potrebu za angažiranjem manjeg broja vatrogasaca i na kraju, manju mogućnost za potencijalne neželjene posljedice.

Važni brojevi:

193 - VATROGASCI
112 - CENTAR 112

Spriječimo požare zajedno!

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:14

Požar stambenog objekta

Napisao/la

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 20:06 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Brunac 41. Na intervenciju izašli sa 2 vozila i 4 vatrogasca .

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar kotlovnice te stolarske radione u garažnom prostoru obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu 1 " C " mlaza vode te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 21:55.

 

foto : Infovodice

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:12

Požar stambenog objekta

Napisao/la

Požar stambenog objekta

 

29.01.2019. - U 15:03 zaprimili dojavu o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Obrove 5 A. Na intervenciju izašli sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Pirovac i Tisno.

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli požar prizemlja obiteljske kuće. Pristupili gašenju uz upotrebu " C " cijevnih pruga te ventiliranju prostora upotrebom nadtlačnog ventilatora.

Također izvršili uklanjanje gorivog materijala iz izgorenog dijela objekta.

 

Intervencija završena u 16:41.

Utorak, 29 Siječanj 2019 23:03

Požar cestovnog vozila

Napisao/la

Požar cestovnog vozila

 

26.01.2019.  - U 13:03 zaprimljena dojava o požaru kampera u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca.

Prilikom dolaska na mjesto intervencije zatekli požar na kamperu u razbuktaloj fazi te pristupili gašenju sa 2 "C" mlaza vode.

Kamper marke Fiat Ducato Mobilvetta u potpunosti izgorio.

 

Intervencija završena u 14:38.

 

foto : Infovodice

Stranica 3 od 7