Utorak, 02 Siječanj 2018 20:59

Intervencije

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

10.10.2021. – U 15:41 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Tribunju , adresa Put Male Gospe. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija bez učešća. Intervencija završena u 16:01.

05.10.2021. – U 15:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Mala Mrdakovica . Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik , Vodice i Zaton s 9 vozila i 20 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Gorjela trava , nisko raslinje i borova šuma na površini od 2,5 hektara. Intervencija završena u 20:16.

05.10.2021. – U 13:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Stanine . Na intervenciju izašla JVP Vodice s 2 vozila i 4 vatrogasca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini 10 x 5 m² . Intervencija završena u 13:20.

30.09.2021. – U 12:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Cicvara. Na intervenciju izašla JVP Vodice te DVD-i: Dubravice , Skradin , Vodice i Zaton s 5 vozila i 14 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 1,6 hektara. Intervencija završena u 13:42.

27.09.2021. – U 09:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija bez učešća . Intervencija završena u 09:40.

26.09.2021. – U 05:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama , adresa Eugena Kvaternika 14. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:25.

25.09.2021. – U 00:13 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama , adresa Zatonska 179 E . Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 00:53.

24.09.2021. – U 14:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na ulazu u Tisno. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 4 vozila i 8 vatrogasaca. Intervencija završena u 14:51.

23.09.2021. – U 15:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik , Vodice i Zaton s 7 vozila i 18 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 0,5 hektara. Intervencija završena u 16:19.

23.09.2021. – U 03:37 zaprimljena dojava o požaru pomoćnog objekta u domaćinstvu u Vodicama , adresa Obala Matice Hrvatske 6 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 04:42.

19.09.2021. – U 17:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline , predio Franine masline. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i : Bilice , Šibenik , Vodice i Zaton s 7 vozila i 20 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 2 hektara. Intervencija završena u 20:01.

17.09.2021. – U 20:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na skretanju za Srimu. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:27.

15.09.2021. – U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dragišića . Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i : Pirovac , Šibenik , Tisno , Vodice , Zablaće i Zaton s 11 vozila i 34 vatrogasca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractora. Gorjela trava , nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 11 hektara. Intervencija završena u 18:05.

12.09.2021. – U 20:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DVD Šibenik i DVD Zaton s 4 vozila i 14 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini 60 x 30 m². Intervencija završena u 21:29.

07.09.2021. – U 14:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline , predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj , Pirovac , Šibenik , Vodice i Zaton s 9 vozila i 28 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira i 1 Air tractor. Gorjela trava, nisko raslinje, borova i hrastova šuma na površini od 10 hektara. Intervencija završena 08.09. u 11:03.

05.09.2021. – U 15:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste , predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i: Bilice , Brodarica -Krapanj , Pirovac , Šibenik , Vodice , Zablaće i Zaton s 14 vozila i 42 vatrogasca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a . Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 14 hektara. Intervencija završena u 20:06.

04.09.2021. – U 03:28 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila prema Jadriji , predio Bogdanovići. Na intervenciju izašla JVP Vodice i JVP Šibenik s 3 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija završena u 05:44.

03.09.2021. – U 19:56 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojave u Dječjem vrtiću „ Tamaris „ Vodice ,  na adresi Pavla Šubića 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:45.

02.09.2021. – U 16:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D – 8 ( nakon skretanja za Jadriju prema Šibeniku ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice i JVP Šibenik s 3 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija završena u 17:28.

31.08.2021. – U 14:02 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 15:14.

29.08.2021. – U 21:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prstena u Vodicama. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena 22:00.

28.08.2021. – U 04:11 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Pirovcu , adresa Mala ulica 16 . Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Pirovac s 5 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija završena u 05:14.

26.08.2021. – U 00:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Jadrtovca / Žaborića. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj, Grebaštica , Perković , Pirovac , Primošten , Rogoznica , Skradin , Šibenik , Vodice , Zablaće i Zaton s 19 vozila i 56 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a . Gorjela trava , nisko raslinje i borova šuma na površini od 42 hektara. Intervencija završena 27.08. u 08:41.

23.08.2021. – U 10:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Piramatovaca , predio Bilostanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice , DVD Dubravice , DVD Skradin i DVD Pirovac s 5 vozila i 14 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 1 hektara. Intervencija završena u 13:25.

19.08.2021. – U 21:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Promine , predio Suknovci / Zrile . Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , JVP Knin , JVP Drniš , DIP Šibenik te DVD-i : Drniš , Ružić , Promina , Sveti Juraj Kistanje , Dubravice , Ervenik i Knin s 27 vozila i 77 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 4 Canadair-a i 1 Air tractor. Gorjela trava , nisko i visoko raslinje te hrastova šuma na površini od 380 hektara. Intervencija završena 22.08. u 20:00.

17.08.2021. – U 14:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice , DVD Pirovac i DVD Tisno s 5 vozila i 12 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 1.500 m². Intervencija završena u 14:59.

16.08.2021. – U 13:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama , adresa Kraje 14. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 13:35.

14.08.2021. – U 19:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorjela hrpa biljnog otpada na površini od 20 m². Intervencija završena u 20:32.

13.08.2021. – U 18:20 zaprimljena dojava o požaru razvodnog električnog ormarića u dućanu Djelo d.o.o. u Vodicama , adresa Vatroslava Lisinskog 15 . Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:54.

13.08.2021. – U 15:59 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Srimi , adresa Srima I / 4 . Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Vodice s 2 vozila i 6 vatrogasaca . Intervencija završena u 17:24.

13.08.2021. – U 00:54 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojave u hipermarketu „ Djelo „ u Vodicama , Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 01:00.

12.08.2021. – U 20:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na Vodičkoj obilaznici . Na intervenciju izašla JVP Vodice i JVP Šibenik s 4 vozila i 9 vatrogasaca. Intervencija završena u 23:39.

12.08.2021. – U 11:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline , predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac , Šibenik , Tisno , Vodice i Zaton s 8 vozila i 22 vatrogasca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractora. Gorjela trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 14.000 m² . Intervencija završena u 16:41.

09.08.2021. – U 21:56 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila na ulazu u Gaćeleze. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:40

08.08.2021. – U 21:36 zaprimljena dojava o potrebi asistencije HMP pri prenošenju bolesne osobe u Vodicama , adresa Augusta Šenoe 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:03.

08.08.2021. – U 21:11 zaprimljena dojava o požaru električnog razvodnog ormara u Pirovcu. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Pirovac s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija završena u 23:21.

07.08.2021. – U 05:00 zaprimljena dojava o požaru obiteljske kuće na području Bribira , zaseok Vaćani. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik i DVD Skradin s 5 vozila i 15 vatrogasaca. Intervencija završena u 07:19.

05.08.2021. – U 06:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske. Na intervenciju izašla JVP Vodice i JVP Šibenik s 4 vozila i 10 vatrogasca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 1.500 m². Intervencija završena u 06:49.

03.08.2021. – U 22:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona , predio Franine masline. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik te DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj , Šibenik , Vodice , Zablaće i Zaton s 8 vozila i 26 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 15.000 m². Intervencija završena 04.08. u 00:09.

03.08.2021. – U 20:30 zaprimljena dojava o požaru krovišta restorana Jadran u Murteru , adresa Trg Rudina 4. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 3 vozila i 8 vatrogasca. Intervencija završena u 21:52.

03.08.2021. – U 15:32 po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika upućeni  na požar otvorenog prostora na području Splitsko-dalmatinske županije , Općina Prgomet , zajedno s JVP Šibenik , JVP Knin te DVD Rogoznica. Na intervenciju izašli s autocisternom i 3 vatrogasca. Povratak u postrojbu 04.08. u 22:10.

31.07.2021. – U 14:34 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojave u hipermarketu „ Djelo „ u Vodicama , Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:42.

30.07.2021. – U 19:53 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojave u hipermarketu „ Djelo „ u Vodicama , Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:03.

27.07.2021. – U 15:48 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Industrijske zone Stankovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:24.

27.07.2021. – U 14:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika , predio Duboka. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DVD-i: Bilice , Brodarica-Krapanj, Šibenik ,Zablaće i Zaton s 10 vozila i 29 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Gorjela trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 7.500 m². Intervencija završena u 17:20.

26.07.2021. – U 02:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Konjevrata , zaseoci Čvrljci i Šenete. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , JVP Drniš , DIP Šibenik , DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj , Drniš , Grebaštica , Perković , Pirovac ,Rogoznica , Šibenik , Tisno, Unešić , Zablaće i Zaton s 32 vozila i 97 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a i 2 Air tractora. Gorjela trava , visoko i nisko raslinje te hrastova šuma na površini od 500 hektara. Intervencija završena 27.07. u 06:13.

25.07.2021. – U 14:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja , predio Piščet . Na intervenciju izašla JVP Vodice , DVD Pirovac , DVD Tisno , DVD Vodice i DVD Zaton s 6 vozila i 19 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 2.500 m ². Intervencija završena u 15:20.

25.07.2021. – U 13:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kašića. Na intervenciju izašla JVP Vodice , DVD Pirovac , DVD Tisno i DVD Vodice s 4 vozila i 13 vatrogasaca. Gorjela trava na površini od 5.000 m ². Intervencija završena u 14:01.

24.07.2021. – U 11:41 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / curenje nafte iz vozila na području Vodica , adresa Trg kneza Branimira. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 13:15.

24.07.2021. – U 06:26 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:59.

21.07.2021. – U 11:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice , DVD Šibenik , DVD Vodice i DVD Zaton s 5 vozila i 15 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 600 m² . Intervencija završena u 11:43.

18.07.2021. – U 16:33 zaprimljena dojava o požaru krovišta u Vodicama , adresa Benjamina Udovičića 4. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 17:07.

16.07.2021. – U 17:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama , adresa Grgurev Ante Kukure 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:22.

16.07.2021. – U 14:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Tribunju , adresa Dubravice 11. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:26.

16.07.2021. – U 02:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje lifta u Vodicama , adresa Ljudevita Gaja b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:59.

14.07.2021. – U 21:26 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojave u hipermarketu „ Djelo „ u Vodicama , Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca .  Intervencija završena u 21:40.

13.07.2021. – U 17:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Kašića. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Benkovac , DVD Pirovac i DVD Stankovci  s 4 vozila i 12 vatrogasaca. Intervencija završena u 18:09.

13.07.2021. – U 11:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj , Pirovac , Šibenik , Vodice , Zablaće i Zaton s 15 vozila i 45 vatrogasaca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadaira i 2 Air tractora. Gorjela trava , nisko raslinje i borova šuma na površini od 30 hektara. Intervencija završena 14.07. u  09:12.

12.07.2021. – U 14:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DIP Šibenik , DVD-i : Pirovac , Šibenik , Tisno , Vodice i Zaton s 14 vozila i 43 vatrogasca.. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractora. Gorjela trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 10 hektara. Intervencija završena u 22:00.

11.07.2021. – U 17:26 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama , adresa Stablinac XI / 81. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 17:55.

08.07.2021. – U 21:17 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Betini . Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 22:00.

08.07.2021. – U 20:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Baujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorjela hrpa biljnog otpada na površini od 2 m².  Intervencija završena u 20:51.

05.07.2021. – U 01:11 zaprimljena dojava o požaru broda u Murteru , marina Hramina. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 2 vozila i 7 vatrogasaca. Intervencija završena u 02:22.

04.07.2021. – U 05:46 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica , predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:27.

03.07.2021. – U 02:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 2 vozila i 5 vatrogasaca. Intervencija završena u 02:43.

01.07.2021. – U 10:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / curenje ulja iz vozila u Vodicama , adresa Obrove 100. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 10:16.

24.06.2021. – U 09:29 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice, JVP Šibenik , DVD-i : Bilice , Pirovac , Šibenik , Tisno , Vodice i Zaton s 10 vozila i 30 vatrogasaca. Izgorjela trava , nisko raslinje i borova šuma na površini od 12.000 m². Intervencija završena u 13:17.

22.06.2021. – U 23:28 zaprimljena dojava o požaru vozila u Jezerima , adresa Don Antuna Božića 37. Na intervenciju izašla JVP Vodice i DVD Tisno s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena 23.06. u 00:23.

21.06.2021. – U 11:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Vrbica . Na intervenciju izašla JVP Vodice , JVP Šibenik , DIP Šibenik , DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj , Grebaštica , Pirovac , Šibenik , Tisno , Vodice , Zablaće i Zaton s 22 vozila i 64 vatrogasca. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 1 Air tractor. Izgorjela trava , nisko raslinje i borova šuma na površini od 45 hektara. Intervencija završena u 21:30.

18.06.2021. – U 17:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora n području Zatona , predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašli JVP Vodice , JVP Šibenik , DVD Vodice i DVD Zaton s 4 vozila i 13 vatrogasaca. Intervencija završena u 18:20.

17.06.2021. – U 18:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime , adresa Srima I . Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:06.

17.06.2021. – U 09:09 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / skidanje prstena u Vodicama , adresa Roca Pave. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:43.

14.06.2021. – U 16:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , adresa Blata 46 . Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:29.

13.06.2021. – U 18:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Mrdakovica. Na intervenciju izašli JVP Vodice , DVD Vodice , DVD Šibenik i DVD Zaton s 5 vozila i 17 vatrogasaca. Intervencija završena u 20:00.

03.06.2021. – U 13:41 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašli JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Tisno s 3 vozila i 10 vatrogasca. Intervencija završena u 14:00.

02.06.2021. – U 20:46 zaprimljena dojava o požaru električnog motocikla u Vodicama , adresa Ante Starčevića. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:06.

29.05.2021. – U 21:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Gradej. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:42.

29.05.2021. – U 16:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika , predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice i JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 18:10.

29.05.2021. – U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika , predio Dobar Dolac. Na intervenciju izašli JVP Vodice , JVP Šibenik , DVD Šibenik , DVD Vodice i DVD Zaton s 6 vozila i 16 vatrogasaca. Intervencija završena u 15:07.

28.05.2021. – U 06:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Plava plaža. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:11.

25.05.2021. – U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:29.

17.05.2021. – U 15:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / skidanje pčelinjeg gnijezda u Vodicama , adresa Račice II / 5 . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 15:38.

15.05.2021. -  U 14:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica , predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:03.

10.05.2021. – U 08:37 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Pirovcu , adresa Šibenska 17. Na intervenciju izašli JVP Vodice , DVD Pirovac i DVD Tisno s 3 vozila i 7 vatrogasca. Intervencija završena u 08:55.

07.05.2021. – U 22:46 zaprimljena dojava o požaru skladišta u industrijskoj zoni Podi. Na intervenciju izašli JVP Vodice ,JVP Šibenik i DVD Šibenik s 11 vozila i 23 vatrogasca. Intervencija završena 08.05. u 10:18.

 26.04.2021. - U 18:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, ispumpvanje vode na području Grada Vodica, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:09.
 
25.04.2021. - U 12:38 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:03.
 
18.04.2021. - U 16:50 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Šibenika, predio Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 19:30.
 
06.04.2021. - U 18:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Srce Isusovo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:12.
 
04.04.2021. - U 23:55 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Murter - Kornati. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 02:53.
 
02.04.2021. - U 14:52 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Tribunj, predio Sovlje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 16:08.
 
31.03.2021. - U 14:37 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Tribunj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:16.
 
30.03.2021. - U 12:36 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Čista Velika. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:37.
 
27.03.2021. - U 17:40 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:26.
 
26.03.2021. - U 07:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, Mićin Stanka 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 08:05.
 
20.03.2021. - U 02:07 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Vodica, Prvić Šepurine, Ulica IX/1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, te JVP Šibenik i EKO brod. Intervencija završena u 05:50.
 
13.03.2021. - U 13:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Šibenika, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:11.
 
07.03.2021. - U 12:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:14.
 
06.03.2021. - U 02:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Skradina, predio Dubravice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:41.
 
05.03.2021. - U 23:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Seline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:55.
 
25.02.2021. - U 12:37 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Srima, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  13:13.
 
22.02.2021. - U 14:19 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Srima, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:18.
 
21.02.2021. - U 13:27 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Obala Juričev Ive Cota 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena  u 17:25.
 
19.02.2021. - U 04:51 zaprimljena dojava o požaru objekta na području Grada Vodica, predio Ivinj 49. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena  u 06:01.
 
18.02.2021. - U 11:40 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Vodica, ulica Mirka Zore 17. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena  u 13:13.
 
17.02.2021. - U 08:09 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Tribunj, predio Slatine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 08:35.
 
12.02.2021. - U 15:09 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Tisno, ulica Učenička 2A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u  16:43.
 
02.02.2021. - U 17:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Stablinac II/22. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u  18:08.
 
30.01.2021. - U 17:46 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:34.
 
27.01.2021. - U 13:58 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje dijela objekta na području Općine Pirovac, ulica Trg Sv. Nediljice 20. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 16:05.
 
17.01.2021. - U 09:47 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar zapuštenog zemljišta na području Grada Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija bez učešća. Intervencija završena  u 10:17.
 
16.01.2021. - U 02:00 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar stambenog objekta na području Grada Vodica, ulica Brunac 19. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 04:00.
 
15.01.2021. - U 15:13 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar šumskog zemljišta na području Grada Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD-i Vodice, Zaton, Pirovac i Šibenik. Intevencija završena u 17:08.
 
08.01.2021. - U 18:36 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje dijela objekta na području Grada Vodica, ulica Hrvatskih boraca 36. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:00.
 
02.01.2021. - U 17:54 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar prometnog sredstva na području Grada Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:21.
 
 

2 0 2 1 

 
 
 
 
 
30.12.2020. - U 12:59 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, adresa Put Vatroslava Lisinskog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  13:16.
 
28.12.2020. - U 21:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, adresa Plimica 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:41.
 
28.12.2020. - U 19:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, adresa Artina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:56.
 
28.12.2020. - U 17:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Magistrala. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:38.
 
28.12.2020. - U 15:43 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, adresa Vlahov Venca 12 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.
 
26.12.2020. - U 17:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Čista Velika. Potraga za nestalom osobom. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. 
 
25.12.2020. - U 11:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Šibenika, Zaton, prometna nesreća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:06.
 
20.12.2020. - U 17:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, Čista Mala, predio Donji Lalići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:43.
 
16.12.2020. - U 21:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, Srima, adresa Ulica Srima XVII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:52.
 
13.12.2020. - U 10:45 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Šibenika, ulica Stjepana Radića 129. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:00.
 
30.11.2020. - U 07:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Šibenika, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 10:28.
 
21.11.2020. - U 14:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:50.
 
19.11.2020. - U 12:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Obrove 98A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 12:20.
 
16.11.2020. - U 16:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Vodokrt. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:46.
 
11.11.2020. - U 14:27 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:51.
 
08.11.2020. - U 10:45 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Općine Tisno, predio Dazlina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:33.
 
07.11.2020. - U 19:52 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Mićin Stanka 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:21.
 
07.11.2020. - U 13:43 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, Prve Primorske čete 35. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 14:10. 
 
05.11.2020. - U  18:06 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, Gećelezi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:14.
 
26.10.2020. - U 17:16 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, Čista Mala. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:25.
 
24.10.2020. - U 11:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Pavla Šubića 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:40.
 
15.10.2020. - U 19:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju  izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena  u 11:16.
 
15.10.2020. - U 12:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 17:38.
 
13.10.2020. - U 16:26 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Lička 30. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u  16:58.
 
11.10.2020. - U 16:10 zaprimljena dojava o  požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 8 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:30.
 
07.10.2020. - U 22:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Općine Tisno, predio Lovišće. Na inrtervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 22:11.
 
07.10.2020. - U 11:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogasca. Intervencija završena u 11:43.
 
06.10.2020. - U 14:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Seline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:58.
 
06.10.2020. - U 11:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tisno, Betina, ulica Stjepana Radića 29 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:20.
 
05.10.2020. - U 15:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Ledine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:49.
 
26.09.2020. - U 10:01 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Šibenika, područje Bilice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:18.
 
22.09.2020. - U 23:12 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Plimica 17. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 23:40.
 
18.09.2020. - U 19:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca, predio Pešića glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-a : Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 23:54.
 
18.09.2020. - U 01:58 zaprimljena dojava o požaru gospodarskog objekta na području Grada Vodica, ulica Trg Kneza Branimira. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:48.
 
17.09.2020. - U 12:08 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Čokin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-a Vodice, Pirovac i Zaton. Intervencija završena u 14:43.
 
16.09.2020. -  U 09:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, ostale tehničke intervencije na području Grada Vodica, ulica Ive Čače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 10:00.
 
13.09.2020. - U 15:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca , DVD Vodice i DVD Zaton.. Intervencija završena u 17:15.
 
12.09.2020. - U 16:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-a : Šibenik , Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air- tractor. Intervencija završena u 18:32.
 
09.09.2020. - U 19:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje iz dubina i visina na području Grada Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 20:15.
 
06.09.2020. - U 13:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Općine Stankovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Benkovac te DVD Stankovci. Intervencija završena u 13:47.
 
04.09.2020. - U 19:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, ulica Stablinac IX/1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:57.
 
03.09.2020. - U 15:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-a : Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 20:22.
 
27.08.2020. - U 19:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća u Tribunju , ulica Varoš. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:49. 
 
27.08.2020. - U 14:13 zaprimljena dojava o požaru na električnom štednjaku u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:37.
 
26.08.2020. - U 18:27 zaprimljena dojava o požaru u kuhinji stambenog objekta u Vodicama , adresa Obala matice Hrvatske 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:52.
 
26.08.2020. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca , JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i : Bilice , Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno , Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractora i 2 Canadaira. Intervencija završena u 22:07.
 
25.08.2020. - U 19:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca te  DVD-i Vodice, Pirovac, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 21:45.
 
25.08.2020. - U 16:07 zaprimljena dojava o požaru prometnog sredstva na Autoputu. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD Dubravice. Intervencija završena u 17:37.
 
24.08.2020. - U 23:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Murter - Kornati. Predio Put Slanice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 00:14.

14.08.2020. - U 03:44 zaprimljena dojava o požaru montažnog objekta u Jezerima , adresa Put Gušća . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 06:27.

12.08.2020. - U 20:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj , Ulica Kornatska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 21:40.

07.08.2020. - U 18:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica , predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i : Vodice , Zaton i Pirovac . U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 20:52.

07.08.2020. - U 15:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice , Zaton i Pirovac. Intervencija završena u 18:15.

06.08.2020. - U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male, predio Rasadnik. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i : Vodice , Zaton i Pirovac. Intervencija završena u 14:09.

03.08.2020. - U 23:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Drniša, Pakovo selo , zaseoci : Šimci, Lemci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca , JVP Šibenik , JVP Drniš te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Drniš ,Dubravice, Grebaštica, Perković , Pirovac, Ružić , Skradin, Šibenik , Zaton. Povratak u bazu 04.08. u 04:40 , požar ugašen u 17:54.

01.08.2020. - U 10:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Općine Tribunj, predio Kamena. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:20.

29.07.2020. - U 16:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tisno, predio Oštrica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Zaton, Tisno, Pirovac i Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Air tractor. Intervencija završena u 18:43.

27.07.2020. - U 12:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca te JVP Šibenik i DVD-i Vodice, Šibenik, Zaton, Pirovac. U gašenju su sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair i 2 Air tractora. Intervencija završena u 18:34.

27.07.2020. - U 09:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca i DVD Vodice i Zaton. Intervencija završena u 10:32.

26.07.2020. - U 22:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena 27.07.2020. u 00:26.

19:07.2020. - U 14:13 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, eksplozivne tvari i predmeti na području Grada Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:52.

19.07.2020. - U 12:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Viduca, predio Šarinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD-i Pirovac, Šibenik,  Vodice, Zaton. Intervencija završena u 14:28.

18.07.2020. - U 20:04 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta na području Općine Tisno, Jezera. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca i DVD Tisno. Intervencija završena u  20:43.

17.07.2020. - U 15:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca te JVP Šibenik, DIP Šibenik i DVD-i Bilice, Brodarica, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 21:34.

13.07.2020. - U 23:29 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Pavla Šubića 1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  23:56.

09.07.2020. - U 13:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 15:37.

07.07.2020. - U 07:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Magistrala. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 08:39.

07.07.2020. - U 04:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Donje Polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD-i Bilice, Brodarica, Grebaštica, Šibenik, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 07:42.

07.07.2020. - U 03:17 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta na području Općine Tisno, predio Betina, ulica Matije Gupca 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 04:22.

06.07.2020. - U 14:07 zaprimljena dojava o požaru prometnog sredstva, požar broda na području Grada Vodica, ulica Blata 59/A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 15:13.

05.07.2020. - U 13:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 15:45.

03.07.2020. - U 08:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Općine Tisno, predio Modrave. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 10:18.

30.06.2020. - U 17:01 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, nasilno otvaranje vrata na području Općine Tribunj, predio Put male Gospe 4. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:36.

30.06.2020. - U 13:38 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 14:03.

29.06.2020. - U 17:31 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:29.

29.06.2020. - U 13:11 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar stambenog objekta na području Općine Murter - Kornati, ulica Rudina 3/1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca te DVD-i Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 16:00.

29.06.2020. - U 11:32 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Pirovac i Šibenik. Intervencija završena u 12:51.

29.06.2020. - U 11:26 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 12:52.

27.06.2020. - U 13:15 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar zapuštenog zemljišta na području Općine Tribunj, predio Dijanice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i Vodice, Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 14:41.

27.06.2020. - U 11:06 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar zapuštenog zemljišta na području Grada Vodica, predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te  DVD Vodice. Intervencija završena u  11:33.

26.06.2020. - U 22:30 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar zapuštenog zemljišta na području Grada Vodica, ulica Fausta Vrančića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:41.

25.06.2020. - U 20:38 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar otvorenog prostora na području Grada Vodica, adresa Splitska ulica 25. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:56.

25.06.2020. - U 18:29 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar zapuštenog zemljišta na području Grada Vodica, Srima, adresa Srima XVI/30. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:49.

25.06.2020. - U 17:30 zapruimljena dojava o tehničkoj intervenciji - potraga za nestalom osobom na području Grada Vodica, Srima, predio Srimarsko groblje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena  u 18:00.

24.06.2020. - U 10:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, ispumpavanje mora iz broda na području Grada Vodica, ulica Artina bb, predio Lučica "Stražara". Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 10:21.

19.06.2020. - U 20:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:33.

13.06.2020. - U 12:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:10.

13.06.2020. - U 02:38 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Općine Pirovac, ulica Kralja Zvonimira 25. Na intervenciju izašla JVP  Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 03:11.

12.06.2020. - U 09:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 10:22.

11.06.2020. - U 13:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Gospa Srimska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:37.

10.06.2020. - U 16:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika., predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:21.

08.06.2020. - U 09:12 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila na području Grada Vodica, ulica Ćirila i Metoda 11. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 09:26.

05.06.2020. - U 18:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Srima XVII/30 C. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:05.

04.06.2020. - U  05:12 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Općine Murter - Kornati, ulica Luke 55. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 08:06.

03.06.2020. - U 20:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, ulica Roca Pave 12. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:10.

31.05.2020. - U 21:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:45.

31.05.2020. - U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:30.

28.06.2020. - U 14:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:18.

26.05.2020. - U 18:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, ulica Lasan Ante Kabalera 22. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:18.

25.05.2020. - U 12:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Županovići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice i Šibenik. Intervencija završena u  14:32.

22.05.2020. - U 12:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca i JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:22.

17.05.2020. - U 15:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:28.

17.05.2020. - U 10:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:48.

08.05.2020. - U 11:42 zapimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Vodice i Tisno. Intervencija završena u 12:55.

29.04.2020. - U 19:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Vlake, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:34.

28.04.2020. - U 21:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Grubišići, Danilo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD-i Bilice, Brodarica, Grebaštica, Perković, Šibenik, Zablaće, Zaton te DIP Šibenik. Intervencija završena u 00:15.

28.04.2020. - U 14:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Srimska lokva, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Vodice.  Intervencija završena u 16:17.

28.04.2020. - U 13:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, Srima XVI/9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:22.

28.04.2020. - U 12:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Sopanj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:49.

27.04.2020. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Ražnovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Pirovac i Tisno. Intervencija završena u 19:05.

26.04.2020. - U 01:13 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Grada Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:12.

25.04.2020. - U 15:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD-i Vodice, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 19:23.

19.04.2020. - U 13:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:10.

08.04.2020. - U 17:30 zaprimljena dojava o velikoj količini dima među kućama u Tribunju, ulica Podvornice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Radilo se o spaljivanju biljnog otpada. Intervencija završena u 17:59.

08.04.2020. - U 17:18 zaprimljena dojava o aktiviranju vatrodojavnog alarma na pročišćavaću otpadnih voda kod Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:30.

08.04.2020. - U 16:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srimske lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice , Šibenik i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 20:03.

05.04.2020. - U 12:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Međara, predio Đurice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:15.

03.04.2020. - U 15:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:58.

30.03.2020. - U 14:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Pirovac, predio Krči. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, DVD Pirovac te DVD Tisno. Intervencija završena u 15:57.

20.03.2020. - U 14:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Sovlje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:30.

20.03.2020. - U 11:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šarinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:41.

18.03.2020. - U 20:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca . Intervencija završena u 21:00.

18.03.2020. - U 13:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rastovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i : Pirovac, Tisno, Vodice, Zaton i Brodarica-Krapanj. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 17:59.

16.03.2020. - U 16:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj , predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:34.

16.03.2020. - U 14:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vaćana , predio Palmići. Na putu prema intervenciji vraćeni u dom. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Skradin i DVD Dubravice. Intervencija završena u 15:00.

15.03.2020. - U 14:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Sutine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Pirovac i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:02.

10.03.2020. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Pulice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:40.

06.03.2020. - U 13:54 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Vodica, Njegošev trg, ulica Branitelja Domovinskog rata 6. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DIP Šibenik. Intervencija završena 15:40.

23.02.2020. - U 07:45  zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, nasilno otvaranje vrata na području Grada Vodica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:05.

22.02.2020. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:10.

22.02.2020. - U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:52.

16.02.2020. - U 08:12 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 09:06.

11.02.2020. - U 15:06 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta na području Općine Tribunj, ullica Jurjegradska ulica 71. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:55.

06.02.2020. - U 07:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, predio Srima, ulica Srima V. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca i DVD Vodice. Intervencija završena u 09:00.

06.02.2020. - U 06:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Donje Polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:02.

05.02.2020. - U 22:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Šibenika, predio Benkovačka cesta, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:50.

05.02.2020. - U 18:19 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Dulcin 40. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:43.

29.01.2020. - U 12:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Grada Vodica, predio Žanovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 13:01.

19.01.2020. - U 22:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje unesrećene osobe na području Tribunja, predio Ripina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:53.

19.01.2020. - U 17:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:58.

15.01.2020. - U 21:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunj, predio Plane. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:41.

15.01.2020. - U 19:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kamena. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:32.

15.01.2020. - U 15:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca i JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:10.

14.01.2020. - U 10:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Križeva glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:50.

05.01.2020. - U 18:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:00.

01.01.2020. - U 18:07 zaprimljena dojava o požaru na području Grada Vodica, ulica Obala Juričev Ive Cota. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:26.

2020.


 

29.12.2019. - U 13.13 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Blata 52 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:20.

22.12.2019. - U 22:10 zaprimljena dojava o  tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Grgura Ninskog 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 22:38.

22.12.2019. - U 18:18 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca. Intervencija završena u  23:10.

22.12.2019. - U 16:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, na parkirano vozilo pala grana bora na području Grada Vodica, ulica Ljudevita Gaja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:18.

22.12.2019. - U 11:30 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Juričev Ive Cota. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u  12:03.

22.12.2019. - U 09:39 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Matice Hrvatske 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena  u 10:53.

21.12.2019. - U 18:11 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:56.

17.12.2019. - U 04:17 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Općine Tribunj, ulica Trg Pijaca 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:07.

12.12.2019. - U 18:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, područje Rastovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:50.

06.12.2019. - U 17:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, ulica Grge Ivasa 11 D. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:46.

01.12.2019. - U 17:03 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na području Grada Vodica, ulica Pamuković Kamila 28. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:38.

30.11.2019. - U 11:48 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, spašavanje iz dubine i visine  na području Srime, ulica Srima XVII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:30.

17.11.2019. - U 16:32 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 22:10.

13.11.2019. - U 09:49 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Matice Hrvatske 35. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 10:38.

13.11.2019. - U 02:12 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Matice Hrvatske 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 15:04.

12.11.2019.- U 17:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, nadvilo se stablo nad prometnicu na području Općine Tribunj, ulica Put Male Gospe. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u  18:27.

12.11.2019. - U 15:58 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Juričev Ive Cota 23. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 16:19.

12.11.2019. - U 15:08 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Obala Matice Hrvatske 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogasca. Intervencija završena i 17:41.

12.11.2019. - U 14:40 zaprimljena dojava o ispumpavanju vode iz poplavljenog objekta na području Grada Vodica, ulica Trg dr. Franje Tuđmana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogasca. Intervencija završena u 15:20.

09.11.2019. - U 11:27 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Općine Tribunj, ulica Varoš 11. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:03.

27.10.2019. - U 13:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, ulica Varoš. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:02.

21.10.2019. - U 18:16 zaprimljena dojava o požaru gospodarskog subjekta na području Grada Vodica, Ulica Ćirila i Metoda 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasca. Intervencija završena u 18:48.

21.10.2019. - U 15:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasca. Intervencija završena u 16:25.

15.10.2019. - U 00:08 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Vodica, ulica Grge Ivasa 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u  01:30.

14.10.2019. - U 10:51 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Lasan Ante Kabalera 39. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija bez učešća. Intervencija završena u 10:53.

06.10.2019. - U 14:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 15:43. 

03.10.2019. - U 18:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Artina 13 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:31.

03.10.2019. - U 14:07 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Općine Tribunj, predio Zamalin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatroogasca. Intervencija završena u 14:32.

01.10.2019. - U 16:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Vlake, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD Vodice. Intervencija završena u 18:22.

30.09.2019. - U 14:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Stankovci, predio Velim. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija bez učešća, vraćeni u dom. Intervencija završena u 15:31.

27.09.2019. - U 23:15 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila na području Vodica, predio Mličevac, Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:52.

27.09.2019. - U 14:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Brdo Ružić. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Zaton, Vodice, Šibenik i Pirovac. Intervencija završena u 15:55.

23.09.2019. - U 13:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Vitrenice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:24.

22.09.2019. - U 11:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Dubrava kod Šibenika, predio Protege. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Zaton, Zablaće, Šibenik, Perković, Grebaštica, Brodarica i Bilice. U gašenju su sudjelovale i zračne snage: 1 Air tractor.  Intervencija završena u  11:40. Vraćeni u dom, intervencija bez učešća. 

21.09.2019. - U 12:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Velika Grabovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 14:04. 

19.09.2019. - U 17:30 zaprimljena dojava o požaru prometnog sredstva na području Grada Vodica, ulica Magistrala. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  17:47.

19.09.2019. - U 08:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, Migalovica 17. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:59. Intervencija bez učešća. 

18:09.2019. - U 19:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, Čista Mala, predio Pešića Glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i Vodice, Zaton, Pirovac, Skradin i Dubravice. Intervencija završena u 22:35.

18.09.2019. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom  i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:15.

12.09.2019. - U 16:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 8 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i Šibenik, Vodice, Zaton, Brodarica i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 2 Canadaira.  Intervencija završena u 23:26. 

10.09.2019. - U 17:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tribunj, predio Sovlje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  18:32.

10.09.2019. - U 17:40 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći na području Grada Vodica, predio Slovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:02.

10.09.2019. - U 12:22 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Grada Vodica, ulica Fausta Vrančića 19. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:45. 

09.09.2019. - U 13:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 14:37.

06.09.2019. - U 22:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Gaćelezi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 23:31.

05.09.2019. - U 19:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Pišća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika i DVD Vodice. Intervencija završena u 20:26.

03.09.2019. - U 03:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostoru na području Općine Murter - Kornati, ulica Jurja Dalmatinca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Murter. Intervencija završena u 05:45.

01.09.2019. - U 13:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca,  JVP Šibenik te DVD-i Šibenik, Pirovac, Bilice, Zaton, Vodice i DIP Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 2 Canadaira. Intervencija završena u 18:45.

31.08.2019. - U 20:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Čista Mala. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:23.

30.08.2019. - U 13:24 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći na području Vodica, Križanje D-8 i Put Gaćeleza Ž 6086. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:56.

29.08.2019. - U 17:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Zaton, predio Gostiona Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:49. 

28.08.2019. - U 18:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:58.

26.08.2019. - U 13:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Gaćelezi, Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 15:15. 

25.08.2019. - U 19:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Mijalića stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te  DVD-i Vodice, Šibenik, Zaton, Brodarica i Bilice. Intervencija završena u 22:14. 

21.08.2019. U 20:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Čista Mala, predio Pešića glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena 22.08.2019. u 00:15.

20.08.2019. - U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Podi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik, Zaton i Zablaće. Intervencija završena u 14:35.

19.08.2019. - U 11:14 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći na području Općine Stankovci, industrijska zona. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 11:40.

18.08.2019. - U 13:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik, Zaton i Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 2 Air tractora. Intervencija završena u 19:20.

17.08.2019. - U 18:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:40.

14.08.2019. - U 06:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:08.

14.08.2019. - U 05:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:23.

14.08.2019. - U 01:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:53.

12.08.2019. - U 13:14 zaprimljena dojava o požaru gospodarskog objekta-požar energetskog postrojenja na području Vodica, predio Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:53.

10.08.2019. - U 08:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:40.

08.08.2019. - U 20:44 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na području Općine Tribunj. Adresa Težačka 6 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 00:19.

07.08.2019. - U 20:59 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći na području Vodica, predio Gradeji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 22:00.

07.08.2019. - U 20:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, predio Ljuta, Zaton. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 22:09.

05.08.2019. U 19:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, predio Srima, spašavanje unesreće osobe pod vodom. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 19:29.

04.08.2019. - U 15:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i  4 vatrogasca te JVP Šibenik, DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:50.

04.08.2019. - U 13:42 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Grada Skradina, mjesto Vaćani, požar štale u Kuli Petković. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Dubravice i Skradin. Intervencija završena u 17:51. 

04.08.2019. - U 05:06 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći u Vodicama, predio Artina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca. Intervencija završena u 06:00. 

04.08.2019. - U 01:14 zaprimljena dojava o prometnoj nesreći na području Vodica, područje Gaćelezi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca. Intervencija završena u 02:16.

02.08.2019. - U 22:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 16. Uklanjanje stabla sa vozila. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 22:56.

30.07.2019. - U 09:25 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, ulica Zatonska 31B. Uklanjanje puknutih grana koje prijete padom na prometnicu.  Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:22.  

30.07.2019. - U 08:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, ulica Ljudevita Gaja 7. Uklanjanje stabla s parkiranog vozila u dvorištu kuće. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 08:30.

29.07.2019. - U 14:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te utvrdili da nema vidljivog dima. Intervencija bez učešća. Intervencija završena u 14:35. 

28.07.2019. - U 14:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, ulica Srima XVII/8. Uklanjanje grane bora iz dvorišta obiteljske kuće. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 15:35.

28.07.2019. - U 12:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, Ulica Nikole Tesle 16. Uklanjanje 2 stabla s gradskog parkinga. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 12:57.

28.07.2019. - U 12:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, Ulica Braće Ćirila i Metoda. Uklanjanje stabla s prometnice. Na intervenciju izašla JVP Vodice a 1 vozilom i 2 vatrogasce. Intervencija završena u 12:56.

27.07.2019. - U 15:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, predio Južna Dubrava/Jurasi/Slavice i Rupići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik,  DIP Šibenik, Split, Zadar te DVD-i Bilice, Brodarica, Drniš, Dubravice, Ervenik, Grebaštica, Knin, Perković, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Ružić, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air Tractora i 4 Canadaira. Intervencija završena 30.07.2019. u 07:00. 

23.07.2019. - U 12:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractora. Intervencija završena u 20:03.

22.07.2019. - U 21:10 zaprimljena dojava o požaru pomoćnog objekta u Murteru , predio Kosirina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca , DVD Pirovac te DVD Tisno. Intervencija završena u 23:29.

21.07.2019. - U 15:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD-i: Bilice, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 2 Air tractora. Intervencija završena u 20:24.

19.07.2019. - U 13:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 14:29.

18.07.2019. - U 22:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Šibenik i Bilice . Intervencija završena 19.07. u 00:45.

13.07.2019. - U 10:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Okit. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:00.

11.07.2019. - U 14:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:50.

10.07.2019. - U 11:51 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Vodica, adresa Bristak 7F. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:22. 

08.07.2019. - U 16:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Pirovac, predio Jarebac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i Vodice, Šibenik, Pirovac, Brodarica i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 2 Canadair. Intervencija završena u 21:08.

07.07.2019. - U 12:53 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, stablo bora palo na prometnicu na području Vodica, na Plavoj plaži. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 14:30.

07.07.2019. - U 01:38 zaprimljena dojava o požaru prometnog sredstva, požar na brodu na području Općine Murter, Put Jersan 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Pirovac, Tisno i Murter. Intervencija završena u 08:38.

06.07.2019. - U 21:49 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, čišćenje i održavanje prometnice na području Vodica, adresa Obala Juričev Ive Cota. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:37.

01.07.2019. - U 13.03.  zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 14:16.

30.06.2019. - U 12:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Skradin, predio Cicvare. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Dubravice i Skradin. Intervencija završena u 14:25. 

29.06.2019. - U 23:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, predio Jadrija. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 23:59.

27.06.2019. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio V. Grabovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 14:50.

26.06.2019. - U 23:52 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, prometna nesreća na području Općine Tisno. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasce te DVD Tisno. Intervencija završena u 00:37.

25.06.2019. - U 12:20 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na području Vodica, Makina Hangar. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:52. 

25.06.2019. - U 12:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradeji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i Zaton. Intervencija završena u 13:18.

20.06.2019. - U 18:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tisno, predio Ivinj Draga. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i Tisno. Intervencija završena u 19:17.

20.06.2019. - U 08:40 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta, požar instalacija u objektu na području Prvić Šepurine. Na intervenciju izašla JVP Vodice 1 vozilom i 3 djelatnika, DVD Vodice i Zlarin. Intervencija završena u 09:44.

17.06.2019. - U 18:43 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje grane koja prijeti padom na prometnicu na području Vodica, adresa Matije Gupca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 19:00.

17.06.2019. - U 18:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje grane koja prijeti padom na prometnicu na području Vodica, adresa Male Vruje 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 djelatnika. Intervencija završena u 18:42.

16.06.2019. - U 17:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Benkovačka cesta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 19:29.

15.06.2019. - U 20:29 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, izvlaćenje zmije iz objekta na području Vodica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:00.

15.06.2019. - U 02:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Tisnog, kod kružnog toka na Kapeli. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 02:46.

10.06.2019. - U 15:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika i  DVD Zaton sa 1 vozilom i 3 djelatnika.  Intervencija završena u 16:25.

09.06.2019. - U 13:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Skradina, Lađevci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika, DVD Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika i DVD Skradin sa 1 vozilom i 2 djelatnika. Intervencija završena u 15:42.

09.06.2019. - 11:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora, vidi se kako privatna osoba pokušava gasiti na području Srime, Stablinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca i DVD Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  13:07. 

05.06.2019. - U 21:23 zaprimljena dojava o požaru, privatna osoba vršila spaljivanje na području Vodica, predio Rastovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:43.

04.06.2019. - U 15:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, izvlačenje osobe zaglavljene u liftu na području Vodica, adresa Ive Čače 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u  15:37. 

28.05.2019. - U 20:38 zaprimljena dojava o požaru na području Općine Tribunj. Adresa Žirjanska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Dolaskom utvrđeno da nema potrebe za intervencijom. Intervencija završena u 21:01.

24.05.2019. - U 21:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 23:13.

21.05.2019. - U 03:56 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Tisnome, adresa Put Oštrice 53. Intervencija bez učešća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 04:15. 

14.05.2019. U 19:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na području Vodica, adresa Doćine 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 19:38.

27.04.2019. - U 22:40 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta na području Općine Tisno, mjesto Betina, adresa Žal 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika te DVD Tisno. Intervencija završena 28.04.2019. u 00:15.

26.04.2019. - U 15:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na podučju Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:10.

26.04.2019. - U 03:07 zapirmljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, ulica Zatonska 25A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:53.  

25.04.2019. - U 13:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bubanj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:10.

22.04.2019. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rajnovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik , DIP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:05.

21.04.2019. U 12:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male, predio Donji Lalići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:04.

20.04.2019. - U 17:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:15.

17.04.2019. U 14:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, Zaton, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik, DVD-i Vodice, Šibenik, Brodarica i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair. Intervencija završena u 20:10.

15.04.2019. - U 16:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grane od bora na području Vodica, Srima, adresa Srima III/74. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2  vatrogasca. Intervencija završena u 17:06.

14.04.2019. - U 15:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervneciji, prometna nesreća na području Vodica, adresa Prve Primorske čete. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 16:24.

04.04.2019. - U 14:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, Zaton, predio Gostiona Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika, JVP Šibenik te DVD-i Vodice, Šibenik, Zaton i Brodarica. Intervencija završena u 16:32.

03.04.2019. - U 10:58 zapirmljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šarinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 djelatnika. Intervencija završena u 11:30.

01.04.2019. - U 11:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Srima, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 5 vozila i 10 vatrogasaca te JVP Šibenik, DVD-i Vodice, Šibenik, Pirovac, Tisno, Zaton, i DIP Šibenik. U požaru su sudjelovale i zračne snage: 1 Air tractor i 1 Canadair. Intervencija završena u 22:30.

01.04.2019. - U 11:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križine. Na intervenciju izašli JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:30. 

30.03.2019. - U 15:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Pirovac, Tisno i Zaton. Intervencija završena u 17:11.

27.03.2019. - U 17:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:50.

26.03.2019. - U 18:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:58.

26.03.2019. - U 04:48 zaprimljena dojava o požaru na području Murtera, Marina Vinici, adresa Put Jersan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:56. 

25.03.2019. - U 18:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca i JVP Šibenik. Intervencija završena u 19:06.

24.03.2019. - U 13:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, Zaton, predio Donji Gajevi. Na intervenciju izašla JVP Vodice, JVP šibenik te DVD-i Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair. Intervencija završena u 15:46. 

23.03.2019. - U 19:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kamena. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:35.

23.03.2019. - U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Sovlja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:23.

22.03.2019. - U 22:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrstovice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija zavšena u 22:58.

22.03.2019. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i Grebaštica, Pirovac, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:02. 

22.03.2019. - U 13:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:51.

21.03.2019. - U 10:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, Zaton, predio Mijalića stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 12:33.

18.03.2019. - U 18:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, adresa Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:01.

16.03.2019. - U 14:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, mjesto Zaton, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:24. 

15.03.2019. - U 11:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rašina bunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:15. 

14.03.2019. - U 05:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, adresa Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:37. 

11.03.2019. - U 18:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, adresa Put Maslina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:41. 

07.03.2019. - U 19:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 21:20.

07.03.2019. - U 16:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 19:40.

06.03.2019. - U 15:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Alfirova glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca , JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:50.

04.03.2019. - U 21:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje djela objekta na području Vodica, ulica Dulcin 27. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 22:24.

04.03.2019. -  U 13:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / nasilno otvaranje vrata na području Vodica, ulica Stablinac VIII/3. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:31.

04.03.2019. - U 12:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:46.

03.03.2019. - U 14:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Šibenika, Zaton, predio Veliki Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 16:15. 

03.03.2019. - U 12:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla  JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:50. 

03.03.2019. - U 10:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Općine Tisno, Dubrava kod Tisna, područje Golubinka. Na intervencoiju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:34.

27.02.2019. - U 15:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Sovlja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 18:17.

27.02.2019. - U 14:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pišća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:48.

25.02.2019. U 10:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grane bora kod Osnovne škole u Vodicama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:28. 

23.02.2019. U 10:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Seline, Križina, Vitrenice, Vrstovice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 9 vatrogasaca, JVP Šibenik, DIP Šibenik, te DVD-i Bilice, Brodarica, Perković, Pirovac, Rogoznica, Šibenik, Tisno, Vodice, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair i  1 Air tractor. Intervencija završena 25.02.2019. u 18:20. 

23.02.2019. U 04:59 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla bora sa prometnice na Brodarici. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:21.

23.02.2019. U 04:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora, na području Grada Šibenika, Grebaštica, predio Jasenovo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik, te DVD-i Grebaštica, Primošten, Rogoznica, Skradin. Intervencija završena u 10:11. 

17.02.2019. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora, na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik ,DIP Šibenik, te DVD-i Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:34

16.02.2019. - U 10:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:58.

15.02.2019. - U 15:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice te DVD Pirovac. Intervencija završena u 16:25.

14.02.2019. - U 18:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 20:24.

10.02.2019. - U 12:33 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na obiteljskoj kući u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 25. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:30.

09.02.2019. - U 13:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Prižba. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:08.

08.02.2019. - U 17:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:15.

07.02.2019. - U 13:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grada Skradina, predio Međare. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DIP Šibenik te DVD Pirovac. Intervencija završena u 15:50. 

06.02.2019. - U 20:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Tisno, Šibenik  i Zaton. Intervencija završena u 22:26.

06.02.2019. - U 17:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Međara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Dubravice, Skradin, Kistanje i Tisno. Intervencija završena u 20:00.

04.02.2019. - U 22:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u stambenom objektu u Vodicama, adresa Bilan Šime Šijca 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:09.

29.01.2019. - U 20:06 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Brunac 41. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 21:55.

29.01.2019. - U 15:03 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Obrove 5 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 16:41.

29.01.2019. - U 09:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje životinje sa stabla u Tribunju, adresa Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:54.

26.01.2019. - U 14:01 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, uklanjanje bora sa prometnice, na adresi Srima 3/38. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:32.

26.01.2019. - U 13:09 zaprimljena dojava o požarnoj intervenciji, požar cestovnog vozila, na adresi Grgurev Ante Kukure. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 14:38. 

23.01.2019. - U 14:14 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta, obiteljska kuća, adresa Brunac 53. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:52.

22.01.2019. - U 17:39 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, prometna nesreća na zaobilaznici Vodice, prvo raskrižje iz pravca Šibenika. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:24. 

19.01.2019. - U 18:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, adresa Ante Starčevića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:04. 

14.01.2019. - U 10:37 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji, požar električnog stupa u Tribunju. Adresa Križine 38. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:02.  

11.01.2019. - U 14:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:17.

10.01.2019. U 18:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, između Dragišića i Čiste male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:57.

06.01.2019. U 13:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:15.

03.01.2019. - U 18:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod naplatnih kućica u Čistoj Maloj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:47.

03.01.2019. - U 16:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 18:20.

02.01.2019. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 19:00.

01.01.2019. - U 01:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kornata, otok Veliki Kornat uvala Vrulje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DIP Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 11:30.

2019


 

25.12.2018. - U 11:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenika, industrijska zona "PODI", Dubrava kod Šibenika. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik i  DVD-i: Brodarica, Grebaštica, Perković, Šibenik te DIP Šibenik. U gašenju sudjelovale i zračne snage 1 Air-tractor i 1 Canadair. Intervencija završena u 15:15. 

21.12.2018. - U 09:32 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na poručju Vodica, nasilno otvaranje vrata  adresa Obala Juričev Ive Cota 27. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:41.

15.12.2018. - U 17:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, adresa Ulice Ante Starčevića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:36. 

09.12.2018. - U 18:28 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja vode iz poplavljenog objekta na području Vodica, ulica Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:23.

09.12.2018. - U 10:51 zaprimljena dojava  o požaru dimnjaka na području Općine Tribunj, adresa Križine 31. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:44.

06.12.2018. - U 18:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, požar zapuštenog zemljišta, adresa Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:01.

01.12.2018. - U 13:10 zaprimljena dojava o požaru kontejnera na području Vodica, adresa Put Gaćeleza bb. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, Intervencija završena u 13:31.

01.12.2018. - U 07:28 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje podruma na Srimi, adresa Srima VII 49/A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:28.

30.11.2018. - U 13:43 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Murteru, adresa Put Gradine 24. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 15:00.

29.11.2018. - U 19:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu  u Vodicama, zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:57.

29.11.2018. - U 13:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, te DVD-i: Vodice, Tisno, Pirovac i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Canadair. Intervencija završena u 16:22.

28.11.2018. - U 12:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šarinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasaca. Intervencija završena u 13:22.

26.11.2018. - U 11:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dijela ulice i dvorišta u Vodicama, adresa Josipa Šprljana Akabe 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 12:54.

24.11.2018. - U 21:47 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji  ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22/B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:02.

24.11.2018. - U 07:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje vrata u Vodicama, adresa Lasan Ante Kabalera 39. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:24.

20.11.2018. - U 14:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje apartmana na Srimi, adresa Srima III/60. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 14:17.

19.11.2018. - U 16:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:00.

18.11.2018. - U 18:05 zaprimljena dojava o požaru potkrovlja i krovišta obiteljske kuće u Pirovcu, adresa Ulica Kralja Zvonimira 25. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 18:55.

18.11.2018. - U 14:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šarinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,JVP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Vodice i Zaton . Intervencija završena u 16:56.

18.11.2018. - U 10:12 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje vrata stana u Vodicama, adresa Pamuković Kamila 55. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:16.

14.11.2018. - U 11:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu kod skretanja za Benkovačku cestu, D-27. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:06.

06.11.2018. - U 11:57 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u stambenom objektu u Vodicama, adresa Grge Ivasa 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:12.

31.10.2018. - U 08:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima II. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:14.

29.10.2018. - U 20:02 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Čistoj Maloj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:15.

26.10.2018. - U 17:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Alfirova glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno i Zaton. Intervencija završena u 21:05.

24.10.2018. - U 23:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena 25.10 u 01:15.

24.10.2018. - U 20:19 zaprimljena dojava o požaru kamp-kućice na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 22:25.

23.10.2018. - U 14:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pirnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:20.

20.10.2018. - U 13:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 14:20.

19.10.2018. - U 12:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:38.

18.10.2018. - U 11:54 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Murteru, ulica Put Čigrađe. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:57.

17.10.2018. - U 14:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i: Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:28. 

16.10.2018. - U 14:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:15.

16.10.2018. - U 12:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:09.

14.10.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:23.

14.10.2018. - U 12:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Blagdanovo. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik  te DVD-i : Bilice, Šibenik i Tisno. Intervencija završena u 14:10.

13.10.2018. - U 16:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:29.

11.10.2018. - U 18:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:52.

09.10.2018. - U 13:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 15:10.

08.10.2018. - U 17:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Šibenik,Zaton i Tisno. Intervencija završena u 19:45.

06.10.2018. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:35.

05.10.2018. - U 21:16 zaprimljena dojava o požaru skladišta poslovnog objekta u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 26 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:18.

05.10.2018. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:27.

04.10.2018. - U 17:55 zaprimljena dojava o požaru ugostiteljskog objekta / bez učešća u Murteru, adresa Mainova 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 18:05.

03.10.2018. - U 14:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:06.

02.10.2018. - U 10:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rocin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:30.

01.10.2018. - U 15:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rocin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:45.

01.10.2018. - U 09:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Sarajevska 19 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:43.

30.09.2018. - U 16:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gospa Srimska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:30.

29.09.2018. - U 18:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 22:18.

27.09.2018. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:38.

21.09.2018. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, DVD Tisno, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:18.

20.09.2018. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rastovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:41.

19.09.2018. - U 15:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Alfirova glava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:15.

19.09.2018. - U 13:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:08.

18.09.2018. - U 13:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla u Tribunju, adresa Kornatska 22. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 15:37.

17.09.2018. - U 13:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 15:01.

16.09.2018. - U 13:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Velima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 14:35.

15.09.2018. - U 13:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Tanke drage. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 16:04.

14.09.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Pirovcu, adresa Ulica Petra Draganića Vrančića 12. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 18:23.

11.09.2018. - U 18:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:27.

09.09.2018. - U 12:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Tanke drage. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Bilice. Intervencija završena u 15:13.

06.09.2018. - U 18:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:46.

03.09.2018. - U 17:05 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila u Žažviću. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Dubravice. Intervencija završena u 18:15.

30.08.2018. - U 16:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa osobnog vozila u Srimi, adresa Srima III . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 16:51.

28.08.2018. - U 14:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bili brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:20.

27.08.2018. - U 21:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena 28.08. u 00:35. 

24.08.2018. - U 18:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje zmije u Tribunju, adresa Ružmarina 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 19:20.

24.08.2018. - U 16:37 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grane sa vozila u Vodicama, adresa Male vrulje 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:06.

24.08.2018. - U 14:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air-tractora. Intervencija završena u 18:19.

24.08.2018. - U 06:58 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje podrumskog prostora obiteljske kuće u Vodicama, adresa Roca Pave 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 08:13.

22.08.2018. - U 15:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air- tractora te 1 Canadair. Intervencija završena u 18:10.

18.08.2018. - U 17:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:00.

17.08.2018. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 19:19.

14.08.2018. - U 12:04 zaprimljena dojava o požaru dimnjaka na stambenom objektu u Vodicama, adresa Kraje 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 12:33.

12.08.2018. - U 15:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:10.

12.08.2018. - U 01:02 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Murteru, adresa Podvrške 3. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 02:13.

11.08.2018. - U 09:17 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja u Vodicama, ulica Hrvatskih boraca 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:54.

09.08.2018. - U 20:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / pranje ulice u Vodicama , ulica Rupina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:13.

07.08.2018. - U 17:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:50.

04.08.2018. - U 16:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD-i: Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 17:04.

01.08.2018. - U 07:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, ulica Ante Poljička. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 08:26.

01.08.2018. - U 01:35 zaprimljena dojava o potrebi asistencije timu Hitne pomoći kod prenošenja bolesne osobe u Tribunju, adresa Ružmarina 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:38.

31.07.2018. - U 11:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:10.

29.07.2018. - U 14:49 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu kod Čiste Velike, križanje D-59 i Ž-6069. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:11.

29.07.2018. - U 14:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Jadrije, adresa Jadrija 4. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 15:05.

26.07.2018. - U 19:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:59.

26.07.2018. - U 16:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na Intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 20:50.

25.07.2018. - U 10:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Vodicama, adresa Šetalište Miše Sladoljeva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:04.

24.07.2018. - U 17:41 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Čokin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 20:00.

24.07.2018. - U 17:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 9 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 2 Air-tractora. Intervencija završena 25.07. u 07:27.

24.07.2018. - U 09:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton.Intervencija završena u 09:51.

23.07.2018. - U 04:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje mora iz jedrilice u Marini Tribunj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 09:52.

22.07.2018. - U 18:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:00.

22.07.2018. - U 17:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:03.

22.07.2018. - U 02:12 zaprimljena dojava o požaru osobnog vozila na području Krkovića, adresa Put Bilostanova 40. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:20.

21.07.2018. - U 20:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na ugostiteljskom objektu / otvaranje vrata u Vodicama, adresa Magistrala 42. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:42.

21.07.2018. - U 11:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:19.

21.07.2018. - U 05:14 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Modrava. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:50.

19.07.2018. - U 13:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice i Zaton. Intervencija završena u 15:57.

19.07.2018. - U 09:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:38.

17.07.2018. - U 16:52 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla na Jadriji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca te djelatnici DVD-a Vodice. Intervencija završena u 17:24. 

17.07.2018. - U 14:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabala na Jadriji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca sa djelatnicima DVD-a Vodice te DVD Šibenik. intervencija završena u 16:52.

17.07.2018. - U 13:46 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima XVII/8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 2 vatrogasca te djelatnici DVD-a Vodice. Intervencija završena u 14:30.

17.07.2018. - U 11:30 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Srima VII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:00.

17.07.2018. - U 11:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Trg Srime b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:30.

17.07.2018. - U 11:00 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu u Srimi, adresa Trg Srime b.b.. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:17.

17.07.2018. - U 09:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje grana sa stabla u Srimi, adresa Trg Srime b.b., Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:00.

17.07.2018. - U 07:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciju / uklanjanje stabla sa osobnih vozila u privatnom dvorištu na Srimi, adresa Srima XVII / 8. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:00.

17.07.2018. - U 00:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na pomoćnom objektu u autokampu na Srimi, adresa Srima III / 15. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 01:00.

17.07.2018. - U 00:25  zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi III. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 00:58.

17.07.2018. - U 00:22  zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi XVII. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 02:11.

17.07.2018. - U 00:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciju / uklanjanje stabla sa osobnih vozila u privatnom dvorištu na Srimi, adresa Srima III / 74. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 00:43.

16.07.2018. - U 23:35 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi III. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 17.07. u 00:29.

16.07.2018. - U 23:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu u Srimi, adresa Srima III / 80. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 17.07.2018. u 00:20.

16.07.2018. - U 23:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje stabla sa prometnice u Srimi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:40.

16.07.2018. - U 21:03 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:36.

15.07.2018. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, adresa Zatonska 181. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:40.

15.07.2018. - U 11:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice, DVD Pirovac, DVD Tisno te DVD Bilice. Intervencija završena u 13:51.

15.07.2018. - U 11:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 12:55.

15.07.2018. - U 10:48 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Dazline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 11:50.

09.07.2018. - U 15:57 U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:38.

09.07.2018. - U 02:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 03:32.

08.07.2018. - U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na skretanju za Jadriju, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice i Zaton. Intervencija završena u 20:53.

06.07.2018. - U 12:19 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama , Magistrala ( kod rotora ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:02.

05.07.2018. - U 18:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Zamalin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:05.

05.07.2018. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:50.

05.07.2018. - U 14:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:00.

05.07.2018. - U 13:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:03.

03.07.2018. - U 16:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:10.

30.06.2018. - U 11:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Slovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 12:21.

28.06.2018. - U 19:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Tribunja, predio Zamalin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:47.

28.06.2018. - U 10:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:01.

27.06.2018. - U 15:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Zaton i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:30.

27.06.2018. - U 12:09 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Vodicama, adresa Šetalište Miše Sladoljeva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u  12:44.

24.06.2018. - U 16:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 18:00.

21.06.2018. - U 16:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio M. Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:00.

21.06.2018. - U 04:55 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadnom dijelu Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 05:25.

20.06.2018. - U 09:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:50.

19.06.2018. - U 13:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:00.

17.06.2018. - U 05:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, D-8 ( kod Haciende ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:50.

15.06.2018. - U 17:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kozara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:20.

13.06.2018. - U 18:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Gaćeleški Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor.Intervencija završena u 19:35.

11.06.2018. - U 13:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grabovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:45.

08.06.2018. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:15.

08.06.2018. - U 14:25 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:51.

05.06.2018. - U 07:55 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na objektu / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ante Poljička 66 b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:43.

04.06.2018. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Veliki Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 16:30.

03.06.2018. - U 21:09 zaprimljena dojava o požaru ulja u fritezi u kuhinji poslovnog objekta u Vodicama, adresa Obala Juričev Ive Cota 26. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 21:49.

03.06.2018. - U 21:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 22:19.

31.05.2018. - U 13:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca , JVP Šibenik te  DVD Vodice. Intervencija završena u 15:42.

14.05.2018. - U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:08.

04.05.2018. - U 20:24 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Tisnog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 20:40.

29.04.2018. - U 12:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 14:20.

25.04.2018. - U 12:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 13:42.

22.04.2018. - U 14:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:23.

20.04.2018. - U 17:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Čokin stan. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 18:50.

20.04.2018. - U 15:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Starovlaz. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 16:22.

18.04.2018. - U 17:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu / nasilno otvaranje vrata u Srimi, adresa Srima V/62. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:00.

18.04.2018. - U 11:21 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / bez učešća u Pirovcu, adresa Zagrebačka 34. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca,DVD Pirovac te DVD Tisno. Intervencija završena u 11:40.

15.04.2018. - U 13:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:02.

14.04.2018. - U 18:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosiričevica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 19:44.

09.04.2018. - U 13:41 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( kod skretanja za Tribunj ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 14:17.

07.04.2018. - U 16:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:38.

07.04.2018. - U 12:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 10 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Pirovac, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 14:07.

26.03.2018. - U 10:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:29.

25.03.2018. - U 13:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:27.

24.03.2018. - U 10:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

01.03.2018. - U 11:31 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Betini, adresa Zdraće 13. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:09.

26.02.2018. - U 17:58 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Splitska 10. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

17.02.2018. - U 12:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, ulica Srima I. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:30.

12.02.2018. - U 23:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:45.

11.02.2018. - U 12:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:35.

10.02.2018. - U 12:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 12:38.

07.02.2018. - U 17:56 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu, zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 20:30.

07.02.2018. - U 09:20 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Miroslava Krleže 59. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 10:22.

23.01.2018. - U 13:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vitrenice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Pirovac i Zaton. Intervencija završena u 15:54.

21.01.2018. - U 04:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Murtera, predio uvala Čigrađa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:55.

14.01.2018. - U 20:25 zaprimljena dojava o požaru palme u Vodicama, adresa Fra Pija Fržopa 2. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:47.

13.01.2018. - U 18:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:10.

13.01.2018. - U 15:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 16:31.

10.01.2018. - U 03:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 09:37.

04.01.2018. - U 19:07 zaprimljena dojava o požaru plinske boce u Vodicama, adresa Brunac 30. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca. Intervencija završena u 19:25.

04.01.2018. - U 18:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:06.

01.01.2018. - U 19:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 19:43.

01.01.2018. - U 06:37 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Vodicama, adresa Put Gaćeleza 3. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 08:04.

2018


 

26.12.2017. - U 22:56 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Tribunju, adresa Ulica Križine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:18.

25.12.2017. - U 23:33 zaprimljena dojava o požaru smeća u Pirovcu, adresa Don Balda Vijalića 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena 26.12. u 00:24.

25.12.2017. - U 07:20 zaprimljena dojava o požaru industrijskog postrojenja u Jezerima, adresa Uvala Lovišća 1 G. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 08:26.

24.12.2017. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Srime, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:06. 

23.12.2017. - U 13:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:36.

21.12.2017. - U 15:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:00.

20.12.2017. - U 14:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Matelini stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:21.

12.12.2017. - U 10:08 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka s prometnice u Vodicama, adresa Obrove 20 A . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:12.

09.12.2017. - U 17:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:33.

08.12.2017. - U 10:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogaca. Intervencija završena u 10:53.

06.12.2017. - U 14:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Kursarovo polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:20.

05.12.2017. - U 12:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:55.

01.12.2017. -U 0:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 01:33.

28.11.2017. - U 12:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Grubinice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:46.

24.11.2017. - U 12:00 zaprimljena dojava o požaru vozila u Tisnome. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:24.

20.11.2017. - U 11:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:50.

18.11.2017. - U 21:17 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:35.

17.11.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:34.

12.11.2017. - U 19:01 zaprimljena dojava o požaru na stambenom objektu / bez učešća u Tisnome, adresa Put Brošćice 7. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 19:21.

08.11.2017. - U 16:09 zaprimljena dojava o požaru turističkog objekta u Vodicama, adresa Stablinac 2 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:27.

07.11.2017. - U 14:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Srimi, adresa Srima III / 66. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 15:26.

07.11.2017. - U 11:18 zaprimljena dojava o asistenciji HMP u prenošenju nepokretne osobe u Srimi, adresa Srima VII / 47 . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:39.

07.11.2017. - U 10:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja stambenog objekta u Srimi, adresa Srima VII / 51 A. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:39.

06.11.2017. - U 16:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Vodicama, adresa Matije Gubca 6. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 22:00.

06.11.2017. - U 15:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja dvorišnog prostora stambenog objekta u Vodicama, adresa Grgurev Ante Kukure 22 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem. Intervencija završena u 18:30.

04.11.2017. - U 18:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rastovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:34.

04.11.2017. - U 08:22 zaprimljena dojava o požaru kuhinje turističkog objekta u Vodicama, adresa Grgura Ninskog 1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 09:10.

01.11.2017. - U 11:21 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

31.10.2017. - U 04:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja podrumskog i stambenog prostora u Vodicama, adresa Zatonska 179 F. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:33.

29.10.2017. - U 16:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Gornja Srima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 18:19.

28.10.2017. - U 00:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske, predio Berovići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 02:49.

27.10.2017. - U 22:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Donjeg Polja, zaseok Tarići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i:Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković i Vodice. Intervencija završena u 23:54.

27.10.2017. - U 17:47 zaprimljena dojava o požaru broda u Šibeniku, predio Mandalina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik te Eko brod VZŽ. Intervencija završena u 20:10.

26.10.2017. - U 20:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:55.

24.10.2017. - U 16:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:33.

23.10.2017. - U 11:23 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji ispumpavanja podrumskog prostora na Srimi, adresa Srima VII / 51. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:45.

21.10.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:35.

17.10.2017. - U 13:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:25.

13.10.2017. - U 12:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni dio Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 13:05.

10.10.2017. - U 14:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Prižba. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:05.

07.10.2017. - U 15:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:21.

05.10.2017. - U 13:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srimske lokve. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Šibenik, Zaton i Brodarica-Krapanj. Intervencija završena u 17:58.

03.10.2017. - U 17:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Grubinice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 20:00.

30.09.2017. - U 19:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 20:15.

25.09.2017. - U 10:51 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 ( zapadni dio Vodičke zaobilaznice ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 djelatnika te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:30.

24.09.2017. - U 18:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:18.

23.09.2017. - U 15:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:36.

22.09.2017. - U 08:59 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Tisnome, adresa Put Jazine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Tisno i DVD Pirovac. Intervencija završena u 10:25. 

15.09.2017. - U 16:39 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na stambenom objektu / otvaranje vrata u Vodicama, adresa Brunac 50 B. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 17:01.

15.09.2017. - U 16:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Podi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 18:08.

11.09.2017. - U 13:07 po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika upućena ekipa na ispomoć u Zadarsku županiju na poplavljena područja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom te auto-prikolicom i 2 vatrogasca, JVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš i DVD Šibenik. Od 11.09 .do 14.09. izvršeno ukupno 25 intervencija ispumpavanja podrumskih i stambenih prostora  te napravljena smjena ekipa sa ukupno 10 djelatnika. Otpušteni sa poplavljenih područja u Zadru 14.09. u 10:00 te povratak u dom u 11:48.

11.09.2017. - U 13:05 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / bez učešća u Murteru, adresa Put Slanice b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 13:16.

10.09.2017. - U 14:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Skradina-Lozovca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Drniš, Dubravice, Grebaštica, Kistanje, Perković, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 4 Canadair-a. Intervencija završena u 19:26.

08.09.2017. - U 17:37 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Ind. zone Stankovci. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 18:25.

05.09.2017. - U 15:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 18:00. 

05.09.2017. - U 13:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stajice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:18.

04.09.2017. - U 06:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, adresa Put Gaćeleza. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:35.

31.08.2017. - U 13:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:52.

31.08.2017. - U 08:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Vodica, predio Slovaća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:17.

30.08.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Mijalića stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage: 1 Air tractor i 1 Canadair. Intervencija završena u 21:28.

29.08.2017 - U 23:52 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Bribiru, adresa Bribir 172. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Dubravice i DVD Skradin. Intervencija završena 30.08. u 02:38. 

28.08.2017. - U 14:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Zablaće. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 14:49.

24.08.2017. - U 14:50 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Tribunja, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:30.

24.08.2017. - U 12:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica-Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 3 Canadair-a. Intervencija završena u 22:31.

23.08.2017. - U 07:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Bribira , zaseoci ( Gošići, Zečevo, Nunići, Bjelanovići, Štrbci ). Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Knin, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Dubravice, Ervenik, Grebaštica, Kistanje, Pirovac, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 4 Canadair-a. Povučeni sa požara 24.08. u 00:51. Požar ugašen 27.08. u 19:30.

22.08.2017. - U 16:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Dobri Dolac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Šibenik, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 21:55.

21.08.2017. - U 20:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Tisno i Zaton. Intervencija završena u 22:15.

21.08.2017. - U 16:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio Brdo Gračina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Tisno i Pirovac. Intervencija završena u 16:56.

21.08.2017. - U 03:29 na zahtjev županijskog zapovjednika zatražena pomoć u gašenju požara otvorenog prostora na području Općine Sveti Filip i Jakov ( Zadarska županija ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Povučeni sa požarišta u 19:11.

21.08.2017. - U 01:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora  / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:02.

20.08.2017. - U 03:29 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Srimska lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 04:42.

19.08.2017. - U 12:49 zaprimljena dojava o požaru skladišta u Šibeniku, predio Mandalina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, Vatrogasci TLM i DVD-i : Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 15:20.

17.08.2017. - U 22:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:50.

17.08.2017. - U 05:47 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Murteru, predio Uvala Čigrađa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 07:15.

16.08.2017. - U 18:37 zaprimljena dojava o požaru poslovnog objekta u Betini. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 19:04.

16.08.2017. - U 12:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik, NOS HV te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Kistanje, Pirovac, Rogoznica, Skradin, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a i 3 Air tractora. Intervencija završena  18.08. u 23:22.

15.08.2017. - U 23:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio V. Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena 16.08. u 04:01.

15.08.2017. - U 19:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dragišića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 21:15.

14.08.2017. - U 21:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prosike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Pirovac i DVD Vodice. Intervencija završena u 22:34.

14.08.2017. - U 13:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:15.

13.08.2017. - U 19:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pišća. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 21:26.

13.08.2017. - U 16:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male, predio Babića dražica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 19:30.

13.08.2017. - U 06:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu između Kapele i Tisnog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 06:50.

12.08.2017. - U 15:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio V. Vranik. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a. Intervencija završena u 23:00.

09.08.2017. - U 16:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Zgoni. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Pirovac, Primošten, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 2 Air tractor-a. Intervencija završena 10.08. u 07:00.

09.08.2017. - U 12:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Vodicama, predio Želino. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik i Tisno. Intervencija završena u 13:35.

06.08.2017. - U 13:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair i 2 Air tractor-a. Intervencija završena 07.08. u 12:57.

06.08.2017. - U 11:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vandinove glavice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 12:43.

04.08.2017. - U 18:31 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8  (zapadni ulaz Vodičke zaobilaznice ) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:58.

03.08.2017. - U 14:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD-i : Vodice, Zaton i Skradin. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor.  Intervencija završena u 16:28.

02.08.2017. - U 20:30 zaprimljena dojava o požaru na deponiju " Leć ". Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:30.

02.08.2017. - U 12:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Križeva glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Tisno, Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 14:27.

31.07.2017. - U 18:25 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ivana Gundulića 46. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

31.07.2017. - U 12:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Kraljev gaj. Na intervneciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 6 vatrogasaca te DVD-i : Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno i Vodice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 17:30.

30.07.2017. - U 22:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 23:20.

26.07.2017. - U 17:58 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Šibenskog mosta, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena 27.07. u 00:10.

24.07.2017. - U 16:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio brdo Gračina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 19:52.

22.07.2017. - U 17:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 4 vozila i 8 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair-a i 1 Air tractor. Intervencija završena 23.07. u 07:30.

20.07.2017. - U 18:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 8 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 21:20.

20.07.2017. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Oštarije. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 17:36.

19.07.2017. - U 20:54 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 21:30.

17.07.2017. - U 22:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na na području Bilica, predio Trtar. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:13.

17.07.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Žažvića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem te DVD-i : Dubravice, Skradin i Tisno. Intervencija završena u 18:55.

16.07.2017. - U 21:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Perkovića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković, Primošten, Šibenik, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a i 2 Canadair-a. Napravljena smjena kolega na požaru 17.07. u 08:00 te završetak intervencije u 21:28.

16.07.2017. - U 21:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Brodarice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:36.

16.07.2017. - U 11:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Brodarice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Bilice, Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Perković, Pirovac, Primošten, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena 17.07. u 06:00.

14.07.2017. - U 21:19 zaprimljena dojava o požaru telefonskog kabela u Vodicama, adresa Eugena Kvaternika 12. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:56.

14.07.2017. - U 08:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bauljače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 09:24.

13.07.2017. - U 22:44 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:39.

13.07.2017. - U 12:04 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Grabovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Pirovac. Intervencija završena u 15:39.

12.07.2017. - U 15:05 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / čišćenje prometnice u Vodicama, adresa Obala Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:30. 

11.07.2017. - U 22:30 zaprimljena dojava o požaru broda na otoku Zminjak, Murter. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Tisno i DVD Murter-Kornati. Intervencija završena 12.07. u 02:09.

11.07.2017. - U 14:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Križevača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a. Intervencija završena u 20:00.

10.07.2017. - U 16:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair-a i 1 Air tractor. Intervencija završena 11.07. u 13:01.

09.07.2017. - U 17:13 zaprimljena dojava o požaru plinske boce u Vodicama, adresa Obrove 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:46.

05.07.2017. - U 13:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Zablaće. Intervencija završena u 15:12.

05.07.2017. - U 10:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 11:25.

05.07.2017. - U 09:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stari brig. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice te DVD Zaton. Intervencija završena u 12:21.

04.07.2017. - U 10:04 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama na rotoru kod INA pumpe. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:28.

03.07.2017. - U 13:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Međara. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Dubravice, Kistanje, Skradin i Zaton. Intervencija završena u 15:57.

02.07.2017. - U 17:49 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stablinac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:10.

01.07.2017. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Glavica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Bilice i Zablaće. Intervencija završena u 16:40.

30.06.2017. - U 14:10 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje djela objekta u Vodicama, adresa Mirka Zore. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:10.

28.06.2017. - U 18:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Bilice, Šibenik, Vodice,Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a i 3 Canadair. Intervencija završena 29.06. u 06:55.

25.06.2017. - U 12:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Kosa. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Canadair. Intervencija završena u 20:30.

25.06.2017. - U 11:07 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Suva Lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 12:00.

24.06.2017. - U 15:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Lađevaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Dubravice, Kistanje, Bilice i Skradin. Intervencija završena u 17:57.

23.06.2017. - U 12:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Zablaće, Bilice, Tisno i Pirovac. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 3 Air tractor-a. Intervencija završena u 18:00.

23.06.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 11:18.

22.06.2017. - U 19:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio crkvica Gospa Srimska. Na intevenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 21:08.

21.06.2017. - U 12:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Tisno. Intervencija završena u 12:51.

21.06.2017. - U 11:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:43.

20.06.2017. - U 13:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Martinske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 14:02.

18.06.2017. - U 08:49 zatražena pomoć za gašenje požara otvorenog prostora na području Podgore kod Makarske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca zajedno s kolegama iz JVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš te DVD-a : Pirovac, Tisno, Rogoznica i Brodarica-Krapanj. 19.06. u 10:00 napravljena smjena kolega na području Podgore ( Park prirode Biokovo) te su sve vatrogasne snage iz Šibensko-kninske županije koje su bile angažirane na požaru povučene u matične postrojbe 20.06. u 13:00.

16.06.2017. - U 12:06 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:16.

15.06.2017. - U 21:11 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / ispumpavanje stambenog objekta u Srimi, adresa Srima V / 18. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:30.

15.06.2017. - U 07:44 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na ulazu u Betinu. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 08:49.

14.06.2017. - U 17:57 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD-i : Bilice, Šibenik, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 19:00.

14.06.2017. - U 13:15 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na A-1 čvor Pirovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 15:35.

13.06.2017. - U 13:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice,Zablaće i Zaton. Intervencija završena u 17:59.

11.06.2017. - U 11:53 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na zapadnom dijelu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija završena u 12:39.

11.06.2017. - U 11:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 11:45.

11.06.2017. - U 10:22 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje vozila u Vodicama, adresa Obala Matice Hrvatske. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:14.

10.06.2017. - U 18:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 19:00.

09.06.2017. - U 14:52 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Šibenik, Zablaće i Bilice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a. Intervencija završena u 19:35.

07.06.2017. - U 12:40 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Gaćelezima. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:43.

05.06.2017. - U 16:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:31.

04.06.2017. - U 22:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:12.

04.06.2017. - U 04:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na istočnom ulazu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:10.

03.06.2017. - U 12:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Poljice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton, Brodarica-Krapanj, Šibenik, Tisno, Pirovac i Skradin. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Air tractor-a. Intervencija završena u 18:23.

03.06.2017. - U 10:45 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje životinja u Vodicama, adresa Obala Vladimira Nazora. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:40.

31.05.2017. - U 11:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio brdo Orljak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Šibenik. Intervencija završena u 13:18.

28.05.2017. - U 12:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Veliki Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 14:03.

27.05.2017. - U 14:46 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Šibenik. Intervencija završena u 15:56.

24.05.2017. - U 12:23 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice i Šibenik. Intervencija završena u 14:57.

23.05.2017. - U 16:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 17:46.

22.05.2017. - U 18:05 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Tribunju, adresa Uličine b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 18:53.

22.05.2017. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Obrove. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:44.

18.05.2017. - U 11:37 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na zapadnom ulazu Vodičke zaobilaznice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:10.

15.05.2017. - U 17:52 zaprimljena dojava o požaru broda u Vodicama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:34.

14.05.2017. - U 14:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca. Intervencija završena u 17:09.

11.05.2017. - U 16:03 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:55.

03.05.2017. - U 16:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Tucanj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:17.

02.05.2017. - U 00:21 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu u Vodicama, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 01:15.

01.05.2017.- U 16:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tisnog, predio Rastovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Tisno. Intervencija završena u 17:30.

26.04.2017. - U 16:42 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca , JVP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 21:05.

23.04.2017. - U 18:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca.Intervencija završena u 19:50.

20.04.2017. - U 15:09 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja , predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:03.

14.04.2017. - U 16:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Gospa Srimska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:28.

13.04.2017. - U 13:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Zaton, Vodice, Šibenik, Brodarica-Krapanj i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 20:10.

13.04.2017. - U 12:56 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Ivinja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:10.

11.04.2017. - U 15:35 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Vedro polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:26.

06.04.2017.- U 04:16 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka u Tribunju, adresa Jurjevgradska. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:17.

04.04.2017. - U 13:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Zaton i Tisno. Intervencija završena u 17:52.

03.04.2017. - U 20:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Sv. Ilija. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:22.

02.04.2017. - U 15:32 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta / pomoćni objekt u Vodicama, adresa Zadarska 19. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:23.

01.04.2017.- U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Tisno. Intervencija završena u 17:44.

01.04.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 12:20.

31.03.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:35.

31.03.2017. - U 13:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:05.

30.03.2017. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Brodarica-Krapanj, Grebaštica, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice, Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair. Intervencija završena 31.03. u 07:10.

29.03.2017. - U 16:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Piramatovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Šibenik. Intervencija završena u 17:28.

29.03.2017. - U 15:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Prukljana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Skradin, Dubravice, Rogoznica, Kistanje i Šibenik. Intervencija završena u 06:39.

28.03.2017. - U 17:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kulaši. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:54.

28.03.2017. - U 13:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime, predio Vodena jama. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 3 vozila i 7 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i : Vodice, Pirovac, Tisno, Zablaće i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair. Intervencija završena u 20:45. 

28.03.2017. - U 12:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Ševerdinovi stanovi. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Šibenik i Brodarica-Krapanj. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 2 Canadair i 1 Air tractor. Intervencija završena u 20:00.

28.03.2017. - U 11:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:35.

27.03.2017. - U 16:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Zatona, predio Vandinove glavice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 19:05.

27.03.2017. - U 15:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Bijace. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 16:51.

25.03.2017. - U 06:42 zaprimljena dojava o požaru električnog stupa na području Dragišića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 07:29.

23.03.2017.- U 19:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana na području Dubrave kod Tisnog, adresa Meštrovi b.b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:32.

23.03.2017. - U 15:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gradelji. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:26.

22.03.2017. - U 13:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 15:40.

21.03.2017. - U 14:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kosmač. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:30.

21.03.2017. - U 11:48 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 13:35.

21.03.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:05.

20.03.2017. - U 17:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 18:03.

19.03.2017. - U 20:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:26.

19.03.2017. - U 14:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Vedro polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:45.

18.03.2017. - U 21:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Betine, predio Betinsko polje. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:40.

18.03.2017. - U 16:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Rakitnica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:00. 

18.03.2017. - U 12:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / otvaranje stana u Vodicama, adresa Ante Starčevića 9. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:07. 

18.03.2017. - U 09:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 10:00.

17.03.2017.- U 13:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:30.

15.03.2017. - U 18:15 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kašića, predio Drinovača. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:12.

15.03.2017. - U 16:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 1 vatrogascem, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 17:19.

15.03.2017. - U 14:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Gaćeleza, predio Poljice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice, DVD Tisno i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:19.

15.03.2017. - U 10:11 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Križina. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 14:13.

14.03.2017. - U 16:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca te DVD-i : Pirovac, Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:44.

14.03.2017. - U 16:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Sovlja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 16:26.

14.03.2017. - U 15:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 16:12.

14.03.2017. - U 14:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Kapele. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Tisno. Intervencija završena u 15:03.

13.03.2017. - U 18:45 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:40.

13.03.2017. - U 18:32 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje životinja bez učešća u Vodicama, adresa Ante Starčevića 49e. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45. 

12.03.2017. - U 11:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Pirovac, Šibenik, Tisno i Vodice. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Air tractor. Intervencija završena u 18:17.

11.03.2017. - U 14:59 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj, Šibenik, Tisno, Vodice i Zaton. Intervencija završena u 18:33.

10.03.2017. - U 13:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Vodice i DVD Stankovci. Intervencija završena u 15:30.

09.03.2017. - U 16:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mličevac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:26.

09.03.2017. - U 12:34 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 7 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Pirovac, Šibenik i Zaton. Intervencija završena u 15:20.

09.03.2017. - U 04:15 zaprimljena dojava o požaru cestovnog vozila u Vodicama, adresa Udovičić Ante Kule 1. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 05:13.

08.03.2017. - U 15:27 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Kašića. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Pirovac.Intervencija završena u 16:20.

07.03.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o požaru gospodarskog objekta u Čistoj Velikoj, adresa Čista Velika I / 172. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:45.

04.03.2017. - U 13:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Lisac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i : Zaton, Vodice, Pirovac, Zablaće, Brodarica-Krapanj i Grebaštica. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:20.

03.03.2017. - U 18:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vlake. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:48.

03.03.2017. - U 16:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Suva lokva. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 17:37.

28.02.2017. - U 17:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, DVD Tisno te DVD Pirovac. Intervencija završena u 19:00.

27.02.2017. - U 18:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 18:45.

26.02.2017. - U 21:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 22:10.

21.02.2017. - U 18:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Velike, predio Ljuta. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:45.

17.02.2017. - U 13:25 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 4 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj,Pirovac,Tisno,Vodice i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 16:30.

16.02.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrpolja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Primošten. Intervencija završena u 15:35. 

16.02.2017. - U 09:34 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u Čistoj Velikoj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:00.

15.02.2017. - U 13:55 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bauljače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 15:40.

15.02.2017. - U 13:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Kujače. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:30.

15.02.2017. - U 11:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Tribunja, predio Pištat. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:30.

14.02.2017. - U 14:29 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mala Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 15:26.

13.02.2017. - U 15:39 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 5 vatrogasaca, JVP Šibenik te DVD-i: Brodarica-Krapanj,Grebaštica,Pirovac,Tisno,Vodice,Zablaće i Zaton. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 18:40.

12.02.2017. - U 17:10 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilo i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:26.

11.02.2017. - U 13:01 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dazline, predio Muići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:08.

11.02.2017. - U 11:41 zaprimljena dojava o požaru broda u Muretru, adresa Obala Murterskih školja. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, DVD Murter-Kornati te DVD Tisno. Intervencija završena u 12:55. 

11.02.2017. - U 11:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica, predio Rakitnica.Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:41. 

10.02.2017. - U 13:47 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Leć. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 14:45.

06.02.2017. - U 18:09 zaprimljena dojava o potrebi asistencije Hitnoj medicinskoj pomoći u Vodicama, adresa Ivana Pelajića 14. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:38.

03.02.2017. - U 13:24 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Zaton, Šibenik, Brodarica-Krapanj i Tisno. U gašenju sudjelovale i zračne snage : 1 Canadair. Intervencija završena u 16:45.

03.02.2017. - U 10:33 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / spašavanje s visine i iz dubine u Vodicama, adresa Blata 33 a. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 11:40.

30.01.2017. - U 18:19 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Grabovaca. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 19:30.

29.01.2017. - U 14:08 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Vodica , predio Mrdakovica . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:33.

27.01.2017. - U 12:20 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kovča. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:28.

26.01.2017. - U 20:54 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na D-8 (ulaz u Vodice iz smjera Zadra) . Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 21:24.

25.01.2017. - U 13:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Gorjak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD-i: Vodice, Zaton i Šibenik. Intervencija završena u 15:43.

23.01.2017. - U 12:28 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Šabin. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:10.

23.01.2017. - U 01:44 zaprimljena dojava o požaru stambenog objekta u Vodicama, adresa Pudarica 39. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 02:47.

22.01.2017. - U 16:16 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Čiste Velike. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 17:05.

22.01.2017. - U 13:02 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Stanine. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:25.

21.01.2017. - U 13:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Okit. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:45. 

21.01.2017. - U 12:36 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Pudarica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:10.

20.01.2017. - U 14:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u građevinskom objektu u Vodicama, adresa Rupina 5. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:50.

19.01.2017. - U 16:12 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:10.

18.01.2017. - U 15:22 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton. Intervencija završena u 17:28.

18.01.2017. - U 10:35 zaprimljena dojava o  tehničkoj intervenciji na građevinskom objektu u Vodicama, adresa Bribirskih Knezova 15 D. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija završena u 11:15.

17.01.2017. - U 23:09 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji u cestovnom prometu na području Srime, LC Srima I. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena 19.01. u 00:45.

17.01.2017. - U 15:14 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Kurtovac. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 17:00.

16.01.2017. - U 13:40 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji na objektu / nasilno otvaranje vrata u Vodicama, adresa Ljudevita Gaja 7 b. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:15.

16.01.2017. - U 13:00 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Vrbica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 4 vatrogasca te DVD Vodice. Intervencija završena u 13:30.

12.01.2017. - U 23:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Srime. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 23:51.

11.01.2017. - U 13:06 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline, predio Plana. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik te DVD Zaton. Intervencija završena u 14:25.

10.01.2017. - U 19:53 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Bristak. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 20:30.

10.01.2017. - U 17:40 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora / bez učešća na području Laškovice, zaseok Tepići. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:40.

10.01.2017. - U 16:26 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Dubravica, predio Čolišićke bare. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DIP Šibenik te DVD-i: Dubravice, Skradin i Sv. Juraj Kistanje. Intervencija završena u 19:50.

09.01.2017. - U 14:05 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Velika Mrdakovica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Šibenik. Intervencija završena u 16:20.

08.01.2017. - U 12:30 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste, predio Gaj. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 13:20.

06.01.2017. - U 17:38 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Čiste Male. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 18:35

06.01.2017. - U 12:36 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji / uklanjanje prepreka u Vodicama, adresa Grgura Ninskog. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 14:53.

06.01.2017. - U 11:50 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Zatonska ulica. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca te JVP Šibenik. Intervencija završena u 13:00.

02.01.2017. - U 13:32 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Benkovačke ceste. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, JVP Šibenik, DVD Zaton i DVD Šibenik. Intervencija završena u 15:00. 

01.01.2017. - U 16:33 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica, predio Račice. Na intervenciju izašla JVP Vodice sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 16:55.

Pročitano 4326 puta Poslijednja izmjena dana Utorak, 12 Listopad 2021 07:24